(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۱۴۵ مطلب با موضوع «خطبه ها» ثبت شده است

به گزارش روابط دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 17/9/96به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۶ ، ۰۹:۰۶
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 10/9/96به امامت جمعه موقت حجت الاسلام اکبرحنیف نژاددرمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۶ ، ۰۹:۲۰
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 3/9/96به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۶ ، ۰۹:۳۴
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه26 آبان 96به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۱۱:۱۰
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 12/8/96به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۰۹:۲۶
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امانم جمعه رودپی شمال شهرستان ساری نمازجمعه مورخه 5آبان 1396درمصلی فرح آبادبه امامت امام جمعه موقت  حجت الاسلام اکبرحنیف نژادبرگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۶ ، ۱۰:۳۲
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 21مهر1396به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح آباد برگزار گردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۶ ، ۱۰:۵۰
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ُ نمازجمعه مورخه 14مهر1396 در مصلی فرح آبادبه امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی برگزار گردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۶ ، ۱۱:۰۳
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 7مهر1396به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۶ ، ۱۰:۱۰
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی ساری (فرح آباد)، نمازجمعه مورخه 24/6/96به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید .

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۵۸
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

 

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نماز عیدسعیدقربان در روز جمعه مورخه 1396/6/10در مصلی فرح آبادبه امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی برگزار گردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۶ ، ۰۸:۳۶
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 20مرداد96درمصلی فرح آباد به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آباد برگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۳۸
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 13مرداد96به امامت حجت الاسلام اکبر حنیف نژادامام جمعه موقت درمصلی فرح آباد برگزار گردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۲۴
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 6مرداد96 به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۲۳
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 30تیر96به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آباد برگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۳
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

 

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 23تیر1396درمصلی فرح آبادبه امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی برگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۶ ، ۱۰:۴۱
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه16تیر96به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آباد برگزار گردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۲
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری فرح آباد، نمازجمعه مورخه 9تیر1396 به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی در مصلی فرح آباد برگزار گردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۱۰:۲۳
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 2 تیر1396 به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی در مصلی فرح آباد برگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۴
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ،نمازجمعه مورخه 26خرداد به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح آباد برگزار گردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۶ ، ۱۰:۱۱
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 19خرداد96به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۴۴
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری


به گزارش روابط عمومی  دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 12خرداد96 به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح ابادبرگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۶ ، ۱۰:۵۱
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

 

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 5 خرداد در مصلی فرح آباد به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی برگزار گردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۳
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۱۵
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

بسمه تعالی

به گزارش روابط دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری نمازجمعه مورخه 22/2/96به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح ابادبرگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۱۴
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال ساری ، نماز جمعه مورخه 1396/2/8در مصلی فرح آباد به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی برگزارگردید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۰۶
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه منطقه رودپی (شمال شهرستان ساری) ، نمازجمعه مورخه 1 اردیبهشت 96 درمصلی فرح آباد به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی برگزارگردید.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۶:۴۷
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

 

به گزارش دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نماز جمعه مورخه 25 فروردین 96 به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۶ ، ۱۰:۴۲
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش دفتر امام جمعه رودپی شمال ساری، نمازجمعه مورخه 18فروردین به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی در مصلی فرح آباد برگزار گردید.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۵۱
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

بسمه تعالی

به گزارش دفتر امام جمعه رودپی شمال ساری ، نماز جمعه مورخه 1395/12/27در مصلی فرح آباد به امامت حجت الاسلام عابدی فیروزجایی برگزار گردید.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۱۰:۵۰
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری