(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

نمازعبادی ساسی جمعه چهارم آبان 1397

چهارشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳ ق.ظ

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه رودپی (شهر فرح اباد) نمازعبادی ساسی جمعه چهارم آبان 1397 فرح آباد به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد درمصلی جمعه برگزارگردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت همه نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت گفت :بی تقوایی خیلی ازمسائل رابه همراه داردهم مسائل دنیایی وهم عقوبات اخروی ، سعی کنیم که درمسیرخداقراربگیریم ودرفرمان الهی قراربگیریم خودرابندةکوچک بدانیم ودرمقابلش خاضع و خاشع باشیم .

حجت الاسلام عابدی درادامه به دنباله بحث هفته های گذشته درخصوص قساوت قلب پرداخت وگفت : قبلاً به تعدای ازعواملی که موجب قلب قسی می شودرابیان داشتیم اکنون به عوامل دیگرآن می پردازیم .

دوعامل دیگری که موجب قساوت قلب می گردد: یکی فراموش کردن خداست ، این فراموشی به خداوند موجب قسی شدن قلب می گردد وموجب سنگینی قلب می شود .درسوره زمر می فرماید : وای برسنگدلان دربرابرذکرخداکه اسلام وفرهنگ ملکوتی اوست اینان درگمراهی آشکارهستند این ها بخاطراینکه ازذکرخداغافل شدند وازیادبردند بایدهمیشه خداراحاضروناظر وشاهدوحاکم ببینیم خداهمیشه برماحاکم وشاهداست.

عامل دیگرقساوت قلب گناه کردن بسیاراست ، گناهان اگرانباشته شود وتوبه نکند ودست نکشدموجب قساوت قلب می شود وقلبش سنگین می شود که دیگربرگشت وتوبه رابرخودمی بندد.

ایشان حدیثی ازامیرالمؤمنین رابیان داشتند که فرمودند:اشکهاخشک شده مگربخاطر قساوت قلب (اشک معنوی ) دردل شب برخیزد ونمازبخواندوانابه وتوبه داشته باشد اگراین اشک خشک شود ونسبت به مصائب مظلوم اشکی نداشته باشداین قساوت قلب است .قساوت قلب زیادی گناه باعث آن است کثرت ذنوب وگناه است.

گناه به هرشکل راتوجه کنیم گناه کبیره وگناه صغیره ، همة گناهان بداست نبایدمرتکب آن گناه بشویم .

خطیب نمازجمعه بااشاره به سخنان امام صادق (ع)که می فرماید: هیچ چیزی که قلب رافاسد کند بدتراز خطیئه نیست ، همانا قلب ها درگیرمی شوند ، بااین گناه تزاحم باگناه بین قلب وگناه جنگی درمی گیرد این گناه ولش نمی کند تابراوغالب شودآن وقت این قلب پایین وبالامی شود آن درجه به خدانزدیک است پایین می آید واسفلین بالا می شود این قلب قاسی می شود .

دیگرعوامل مانندپرخوری موجب قساوت قلب می شود درروایات آمده انسان بایدهم بدن وهم روحش راحفظ کند وهرکسی که زیادباشد قلبش وبدنش بیماروقسی می شود .معده رأس همة دردهاست هم جسم وهم روح راسالم نگه بداریم .می دانیم اکثرعلما عمری طولانی دارند زیراآنهادرخوردن وآشامیدن بسیارتوجه ورعایت می کنند .

حالاچگونه قلب خودرانرم ومهربان داشته باشیم وقسی نشودیکی بیادخدابودن(ذکرخدا) قلب رانرم ومهربان می کند.دیگرتوجه ورسیدگی به یتیمان وبینوایان ،دست نوازش برسریتیمان موجب نرمی قلب می شود.

 

خطبه دوم :

به چندرویدادومناسبت اشاره کردند که باختصاربشرح زیرمی باشد:

14-1صفرسالروزشهادت محمدبن ابی بکریکی ازکارگزاران امیرالمؤمنین درسال37 ه.که دست پروردة امیرالمؤمنین وازعلاقمندان امیرالمؤمنین بوده است.

2-جمعه 4آبان سالروزاعتراض افشاگری امام راحل درسال1343 نسبت به پذیرش قانون کاپیتولاسیون بوده است .که می خواستند عزت و شرف ماراازبین ببرند.

3-شنبه 17صفر بنابه روایتی سالروزشهادت حضرت امام رضا(ع) می باشد.

18-4صفرسالروز یکی ازیاران پیامبروحضرت علی (ع) جناب اویس قرنی می باشد کسی که به مدینه برای دیدن پیامبررفت امااوراندیدوقتی پیامبربرگشتندفرمودند بوی اویس رامی شنوم .

5-سه شنبه آینده مصادف بااربعین حسینی می باشد پیشاپیش تسلیت گفتندروزاربعین حسینی یکی از علامت های افتخارماوشیعه است دشمنان فکرکردند که دیگراسلام تمام شداماحبّ امام حسین مارادورهم جمع کرد بایدقدردان آن باشیم .  همینطور8دی مصادف باسالروزشهادت شهیدفهمیده وروزنوجوان وبسیج می باشد. روزش راگرامی داشتندوگفتندامروزدشمنان می خواهند اسلام راازپیکره اسلام جداکنند شهیدفهمیده کاری کرد که امام بزرگوارفرمودرهبرمن آن طفل 13ساله است.

6-به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند مسئولان باید بامردم باشفافیت برخوردکنند اشاره کردند.

7-به برخوردقاطعانه بامفسدان اقتصادی ودرخصوص حکم دوتن از آنهااشاره کردند.ایشان انتقادی کردندازدولت که درداخل جامعه شفافیت نیست وبایددولت توجه جدی وقاطعانه داشته باشدتامردم ازگرانی بی حدونامتعارف رنج نبرند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۸/۰۹
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری