(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال ساری ، نمازجمعه 20بهمن 96 به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فر ح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول :ضمن دعوت همه نمازگزاران وخودش به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت گفت : آن تقوایی که ازقلب برآیدومربوط به قلب است ،تقوای قلبی امیدواریم که خدای متعال مارادراین زمینه کمک کند ونصرت عنایت بفرمایدکه ماهمیشه درصراط مستقیم باقی بمانیم .

حجت الاسلام عابدی گفت :دعایی که مستحب است آنرابخوانی خصوصاً درهنگام جان دادن دعای عدیله می باشد دعای عدیله یعنی اینکه من ازآن مسیر اصلی عبورنکنم وعدول نکنم ودرمسیراصلی باشم واین رادرواقع مابه ودیعت می گذاریم درپیشگاه الهی این دعارامی خوانیم هم تقواست درهمة مراحل کمکمان می کند ومارانجات می دهد .

خطیب نمازجمعه به دنباله بحث هفته های گذشته پیرامون قلب پرداخت وبیان داشت مراحل هفتگانه قلب ، معرفت کلی قلب ، معرفت احوال قلب ، حالات مختلف قلب رابعداً خدمت نمازگزاران عرضه خواهیم داشت .اماشناخت اصناف واصناف قلب رابعداً توضیح خواهیم داد.اصلاح قلب یعنی چگونه قلبمان راصلاح بکنیم اگردرجایی دچار مشکل شده مراتب قلب برای خودش مراتبی دارد وبعدعجایب وشگفتیهای قلب وآخرین مرحله نهایت قلب یعنی آنچه رامانهایت قلبی راکه برای یک انسان سالک الی الله پیدامی شود آن چه خواهدبود ، اولین صنف قلب ، قلب سلیم است سلیم بمعنای سالم بودن وبسیارسالم بودن است .وآنجائیکه بخواهد آنرامبادله کند بسیارسالم است خدای متعال درآیات متعددبیان فرمودند نسبت به این قضیه دوآیه رادراین زمیته اشاره می کنیم اولین آیه خدای متعال می فرماید: ینفعُ مالٌ ولابَنون روزی که نه مال سودمی دهد ونه فرزندان واستثناء خورده مگرآنجاکه انسان دارای قلب سلیم باشد درادامه فرمود: الّا من اتی الله بقلبٍ سلیم .مگر آن کسی که باقلبی رسته ازشرک به نزدخدابیاید وامّامطلب دوم اینکه خدای متعال درسوره صافّات فرموده اِنَّ من شیعته لَابراهیم .ابراهیم ازپیروان اوبود (هماناازپیروان حضرت نوح (ع) حضرت ابراهیم (ع) بودازشیعیان حضرت امیرالمومنین خودحضرت ابراهیم (ع)است ازاین آیات برمی آید که حضرت ابراهیم ازپیروان حضرت نوح (ع) بود) درادامه فرمود اذجاءَ ربَّهُ بقلبٍ سلیم آنگاه که بادلی رسته ازتردید روی به پروردگارش آورد خودحضرت ابراهیم دراین زمینه به اطمینان برسد ازخدای متعال تقاضایی دارد که خدایا چگونه مرده هارا زنده می کنی خدای متعال درجواب ابراهیم (ع) می فرماید اگریقین نداری دراین زمینه که من مرده هارازنده می کنم حضرت ابراهیم (ع) عرضه داشت چرا من یقین دارم امابرای اطمینان قلبم بیشتر بفهمم که شما چگونه زنده می کنید که داستان چهارپرنده رابیان داشتند.

خطبه دوم :

به چندرویدادومناسبت اشاره کردند:

1-19بهمن سال1357 اتفاق جالب اماباورنکردنی رویدادآن حضورهمافران وکارکنان وفرماندهان نیروی هوایی ارتش آن زمان بحضورحضرت امام رضوان الله تعالی علیه بوداین روز روزنیروی هوایی نام گذاری شده است ، به بیانات رهبرمعظم انقلاب اشاره کردند که تأکیدفرمودندقوای سه گانه بایدتوجه داشته باشند دوچیزمردم نسبت به آن نگران وناراضی هستند یکی بحث تبعیض ودیگری فساداست این دورا مردم تحمل ندارنددرنطام مقدس جمهوری اسلامی حتی یک موردهم تبعیض هم نبایدباشد درجایی نسبت به افراد متفاوت عمل بشود دیگری فسادهست چه فساداداری وچه فسادمالی این راهم مردم نمی پذیرند.

2-تشکرازریاست محترم جمهوردرافتتاح ده باب باغ موزة دفاع مقدس دررابطه باسیستم دفاعی وسلاح دفاعی بسیارخوب بیان داشتند گفتند که تاامروزنمیشودبابسم الله بسم الله پیش برویم ماباید سیستم دفاعی خودمان رامحکم وقوی نگه داریم .

3-به سفررئیس جمهورفرانسه به ایران وگذاشتن سه شرط اشاراتی داشتند.

4- 20بهمن1364 سالروز اشاره کردند که آغازعملیات والفجر8 می باشد عملیاتی راکه حقیقتاً رزمندگان اسلام درآن زمان درخشیدند وهمه معادلات نظامی دنیاراواقعاً به چالش کشیدند .

5-25بهمن سالروز حکم بسیارمهم حضرت امام برعلیه نویسنده مرتدبنام آیات شیطانی که نوشتة سلمان رشدی مرتدمی باشد وامام این حکم راصادرکردند.

6-22بهمن رادرپیش داریم که انشاءالله همة ما دراین راهپیمایی شرکت خواهیم کرد .

7-به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره شدکه اینگونه برشمردند :الف - ایجادنظم معنوی واخلاق درجهان

ب-نظام سازی معطوف به مردم سالاری  ج-استقلال وعزت ملی د-امنیت پایداردرمنطقه ه-دستاوردهای خیره کننده علمی درسال های سخت تحریم وتهدید . و-تفسیرمترقیانه آزادی.

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۱/۲۴
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری