دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33463242-011 با دفتر امام جمعه شهر فرح آباد تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه شهر فرح آباد: ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- خیابان گلستان جنب گلزار شهدا

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 13بهمن 1396به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح ابادبرگزارگردید.

خطبه اول :ضمن دعوت همه نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، گفت ذخیره دنیای دیگر برای انسان ، عمل انسان است .اگرعمل ، همراه باتقواباشد.خداوند آنرا حتماً می پذیرد ، چون درقرآنش وعدة به پذیرش عمل تقوا رادادند . امیدوارم که خدای متعال همیشه متخلّق به اخلاق الهی ومنتسب به تقوای الهی بفرمایند.

حجت الاسلام عابدی به دنباله بحث هفته های گذشته پیرامون قلب وجایگاه آن پرداخت وبه حدیثی ازپیامبراسلام اشاره کردکه فرمودنددرانسان یک مصغه ای هست یعنی یک مضغه دراین جاچیزی که جایگاه بلندورفیعی داردیک جایگاه الهی ومعنوی دارداین دادة خداست ، خدای متعال این رابه انسان بخشیده ، حضرت می فرماید: اگراین جایگاه سالم بماند صحیح بماندباساده ماندن وصحیح ماندن جایگاه بقیه جسدهم صحیح می ماندوسالم می ماندامااگرسقیم بشودومریض بشود ناراحت بشود بقیه جسدهم ناراحت می شود وفاسد می شود .حالادراین باب بااحادیث وروایات فراوانی که داریم بعضی ازچیزهاست اگرآنهاناسالم بشود بقیة اجزاناسالم می شود .مَثَل معروفی است که می گویند ماهی ازسرگَنده گرددنی زدم ودرحدیثی دیگری فرمودند : اگر یک عالِم فاسد شود عالَم فاسد می شود یعنی کسی که بعنوان راهنما ی جامعه است ، کسی که جایگاه دارددرجامعه مردم به اواقتدامی کنند فعلش ورفتارش وگفتارش برای مردم اسوه هست .درادامه به داستان هشام ازیاران امام صادق (ع) درمجلس آن عالم اهل سنت اشاره کردند .

خطیب نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری ،گفت پیغمبراسلام فرمود: اگراین جایگاه یامضغه ویاجایگاه رفیع فاسدبشود جسدفاسدمی شود هم حقیقت انسان فاسدمی شود ، وَهی القلب ، قلب است که این جایگاه بلندورفیع رادارد.درادامه به ایام الله دهه فجراشاره کردند وباتبریک  این ایام به نمازگزاران ومناسبت این روز بنام انقلاب اسلامی ، تربیت قرآنی تحکیم بنیان خانواده ومنزلت زن مسلمان نامیدند ایشان دراین رابطه گفتندهمه برنامه های ما ازقرآن گرفته شده قرآن هم دراین زمینه ماراموردسئوال وپرسش قرارداده فرمودند که افلایتدبَّرون القرآن آیادرقرآن شماتدبّرنمی کنید یعنی قرآن رامورد مطالعه خودقرارنمیدهید تفکروتدبردرقرآن ندارید ببینید قرآن چه گفته؟آنهایی تدبردرقرآن نمی کنند قفل برقلب های آنهازده شده آیا درقلب هامهرزده شده برای ماروشن می شودمن درآیات قرآن تدبرمی کنم قرآن هم این چنین خودرامعرفی فرموده اِنَّ هذاالقرآن یهدی للَتی هیَ اقوَم  همانا این قرآن هدایتگر است وآن کسانی راکه باید هدایت بشوند حالااین هیَ اقوم رادرتفسیرومعنی دوجور معنی کردند یک اینکه خودتدبرکننده ودنباله گیرقرآن اقوم است ودیگری گفتندنه خودقرآن اقوم است خودقرآن قوام دارد وانسان رابه راه راست ودرست هدایت می کند خودقرآن اقوم است .پس تربیت قرآن برای مابسیاربسیارمهم است .ایشان بااشاره به منزلت زن مسلمان که جایگاه بلندورفیع می باشد زن مسلمان تابه آنجا می رسد که الگوی اوزهرای مرضیه که بااین ایام مصادف است .

خطبه دوم :

درخطبه دوم به چند مناسبت ورویداداشاره شد:

1-به شهادت حضرت  زهرا(س) راکه پشت سرگذاشتیم  اشاره کردند وبه همه نمازگزاران تسلیت عرض کردند.

2-12بهمن سرآغازدهه مبارکه فجر این روزتاریخی وروزورودحضرت امام خمینی (ره) که روزعزت اسلام ومسلمین ، امامی که غریبانه ازاین کشوربیرون شدند وتبعیدش کردند اماسرافرازانه واردکشورشدند .کارامام راه امام برای خداومردم هست وهم برای حمایت ازدین خدابرخاستندوقیام کردند .امام بزرگوارسرافرازانه به کشوربرگشتنداین ایام رابه ملت ایران تبریک گفتند.ایشان بااشاره به مسئولین نطام جمهوری اسلامی که بایدبرای خدمتگذاری به این ملت شریف ورفع مشکلاتشان بایدانجام وظیفه کنند  ، انقلاب ماانقلاب خوبی بود خیلی هابرای این انقلاب فداشدند پس خدمت به مردم کمترین خدمت می باشد.

3-به تصویب کلیات لایحه بودجه هم اشاره شد وبه سخنان یکی ازنمایندگان که گفتند لایحه بودجه آتش به اختیاربوده است اینطورنبوده که کسی مجبورباشد.درکلیات یکسری ضعف هاموجودبوده است ،حذف یارانه ها ، افزایش حامل های انرژی وکم کردن بودجه فرهنگی که مسئله فرهنگی ازضروریات جامعه می باشد کشورمایک کشوردینی است نیازبه تربیت فرهنگی دارد.مساجد، آموزش وپرورش بایدتقویت بشودامروز نیازاصلی یک جامعه است.

4-14بهمن روزفن آوری فضایی می باشد واین روز راگرامیداشتند.

5-به کشت وکشتاردرکشوراسلامی افغانستان اشاره کردندکه توسط گروههای داعش وتکفیری انجام شداین جنایت رامحکوم کردند.

6-به سخنان سخیف ترامپ اشاره کردندکه ایران راتروریسم معرفی کردند ایشان بیان داشتندکه پرورش دهنده تروریسم خودامریکاست آنهابودندکه داعش رابوجودآوردندوآنهاراتجهیزکردند.

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۱/۱۴
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری