دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33463242-011 با دفتر امام جمعه شهر فرح آباد تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه شهر فرح آباد: ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- خیابان گلستان جنب گلزار شهدا

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 24/9/96به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی شهرتاریخی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : ضمن دعوت همه نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،حدیثی  ازنبی مکرم اسلام درباب جمعه وفضائل جمعه بیان داشت که آن حضرت فرمود : هرکسی درروز جمعه این دعارابخواند ازیک بارتاهفت بار وتاهفتادبار ،درروایات آمده خدای متعال آن روز همه شرّ وبدی راازاو دورمی کند .ایشان درباب دعای بی نیازی درروزجمعه یا مُفِیدُ یا غَفُورُ یا وَدُودُ أغْنِنی بِحَلالِکَ عَنْ حَرامِکَ وَ بِطاعَتِکَ عَنْ مَعْصِیَتِکَ وَ بِفْضْلِکَ سِواکَ بِرَحْمَتِک یا أرْحَمَ الرَّاحِمیِنَ.ای خدایی که این چنین صفت داری هم مفیدی هم غفوری وهم ودودی مراغنی کن بوسیله حلالت ازحرام من بسوی حرام نروم بوسیله طاعتت مراازمعصیت وگناه دورکن ، به فضل خودت ازکسانی که غیرازتوهستند تمام وابستگی ودلبستگی من به توباشدوغیرتو رافقط وفقط بخاطر امرتوبخواهم .

حجت الاسلام عابدی گفت پیغمبراسلام می فرماید: هرکسی که درروز جمعه تسبیح بگوید وذکرخدارابگوید تسبیح درروزجمعه افضل تر وبالاتر ازیک تسبیح گفتن درروزغیرجمعه وروزهای دیگراست.تسبیح درروزجمعه یکباردرروزغیرجمعه هزارباراین اهمیت جمعه وروزجمعه رامی رساند.

خطیب نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، به دنباله بحث هفته های گذشته پیرامون آفت زبان پرداخت وگفت : زبان که باعث خیلی ازمشکلات وگرفتاری هاست .یکی دیگراز آفت های زبان تملّق است .تملّق یعنی کسی راآدم بستاید وستایش بکند اورااستحقاق این ستایش رانداردازروی تملبق وچاپلوسی وازروی اینکه ازاومی خواهد چیزی دریافت بکند نظری دارد یابعضی هانظری ندارندهمینطوربه آن گفته می شود تملّق یامدح وثنای بیجا مدح وثنای خداهرچه مابگوییم کم است وهمچنین مدح وثنای پیغمبروآل پیغمبرماآنهارامدح بکنیم نمی توانیم به آن اندازه ای که آنهاهستندآنهارامدح وثناداشته باشیم امّا انسانهای معمولی کسانی که درآنهاهیچگونه تفاضلی وجودندارد هیچگونه برتری وجودندارد.می خواهیم آنهارا مدح کنیم اینجاست که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) می فرمایندثناومدح کردن نسبت به کسی که بیشترازآن که استحقاق راداشته باشد تملّق است کسی که استحقاق این مدح وثنا راندارد مااورامدح وثنا بکنیم تملّق است درادامه حضرت می فرماید: امّاکسی که استحقاقش راداردآدمی هست آدمی بزرگ آدمی هست جایگاهی بزرگی داردالبته نه کسی دراین زمینه جایگاه بزرگی داردبیایدمردم بگویدمرامدح کنندآن بزرگان این چنین نیستند امااگرمااوراموردتمجیدوستایش قرارندهیم به اندازه استحقاق داردحضرت می فرماید:این ازروی کوتاهی است یاازروی حسادت است.امیرالمؤمنین می فرماید:خدایا مراآنچنان قراربده که آنها گمانش می برندبالاترازآن قراربده خدایا مارابیامرزآنچه راکه مردم نمیدانندامّا تملّق نبایدباشد.

ایشان سخنی دررابطه دیدارائمه جمعه باحضرت امام رحمه الله علیه دردیدارهایی که ائمه جمعه خدمت ایشان رسیدنداشاره کردندوبیان داشتند، مرحوم آیت الله مشکینی قبل ازصحبت حضرت امام تعریفهایی ازحضرت امام کردندوقتی امام صحبت راشروع کردند اینطورفرمودند من ازآقای مشکینی گله دارم ماآنقدرکه گرفتارنفس خودمان هستیم کافی هست دیگر مسائلی نفرمائید که انباشته بشودیعنی تملّقات درمااثربکنداضافه بشودبعدبگوییم ماکسانی هستیم شمادعاکنیدکه آدم بشویم دعاکنیدحتی به همین ظواهراسلام عمل بکنیم .

خطبه دوم :

به چند رویدادومناسبت اشاره کردند:

1-تقدیم لایحه بودجه سال97ازسوی ریاست محترم جمهوربه مجلس شورای اسلامی هست برای سال آتی کارشناسان نظراتی دارند ازجمله اینکه بودجه عمرانی مقداری تقلیل پیداکرده وبودجه اجرایی بیشترشده اینرایکی ازازضعفهای بودجه می دانندضعف دیگربودجه برنامه ششم خیلی مدنظرقرارنگرفت نماینده هاچون نماینده مردم هستندبایددراین موردتوجه لازم رابنمایندتامردم متضررنشوند.

2-درخصوص مرکبات کشاورزان ونحوه قیمت گذاری تذکردادندوخواستارتوجه بیشتربه کشاورزان شدند.

3-25آذرسالروزپژوهش یاروزپژوهش هست واین هفته راهفته پژوهش نامیدند به همه دانش آموزان وپژوهشگران درمسائل مختلف علمی پژوهش می کنند خسته نباشیدعرض کردند وآرزوی توفیق کردند .

4-به دیدارعلیرضاکریمی کشتی گیر بارهبرمعظم انقلاب اشاره کردند.

5-26آذرروزحمل ونقل ورانندگان اشاره شد وبه تمامی رانندگان سخت کوش وپرتلاش عرض خسته نباشید گفتند.

6-27 آذر سالروزشهادت آیت الله مفتّح وروزوحدت حوزه ودانشگاه راگرامی داشتندواین وحدت راموجب پیامدهای خوبی دانستند.

7-به تصمیم نابخردانه ترامپ وانتقال سفارت ازتلاویوبه بیت المقدس اشاره کردند واین کارناپسندآنهاموجب وحدت مسلمانان شد.

8-سفروزیرامورخارجه انگلیس به ایران اشاره شدوبیان داشتندکه حضوراین وزیرمشکوک بنظرمی رسد زیرابجای دیداردیپلماتیک دیداربادوجاسوس دستگیرشده رامدنظرداشتند.

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۹/۲۶
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری