(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 10/9/96به امامت جمعه موقت حجت الاسلام اکبرحنیف نژاددرمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : ضمن دعوت خودش وهمه نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، باتبریک مناسبت فرارسیدن امامت حضرت بقیه الله الاعظم وولادت سراسرسعادت پیامبراسلام وحضرت امام صادق (ع) بصورت گذرادررابطه بااهداف پیامبران آسمانی وپیامبرگرامی اسلام مطالبی راعرضه داشتند وهمچنین وظایف مسلمین درقبال پیامبرخداازآیات وروایات بهره خواهیم گرفت .

خطیب موقت نمازجمعه بیان داشت درآیات گوناگون قرآن انسان رجوع می کند ،درآیات مختلفی هدف ازارسال پیامبران آسمانی را بیان می کند ایشان گفندمادرهرامتی پیامبری رامبعوث به رسالتی کردیم که دوهدف رادراینجابیان می کند، اولین ومهترین رسالت پیامبران دعوت مردم وجهانیان رابه خداپرستی وتوحیدهست خداراانسان عبادت بکندهرچه موردپذیرش قراربگیرد وکاری انسان انجام بدهدوخدمات فراوان داشته باشددراین دنیااجرش ومزدش  رامی گیردامادرآخرت خودخدای متعال می فرمایدمن هرگز ازمشرکین وکافرین آنهاراموردآمرزش وموردرحمت خودم قرارنمیدهم. مردم رابه توحیددعوت بکنم آن فطرت پاکی که درانسان هست این راشکوفابکنم که مردم ازطاغوت دوری بکنند

حجت الاسلام اکبرحنیف نژادبه یکی دیگرازرسالت پیامبران درقرآن بیان شداشاره کردوآن  بحث قضاوت وداوری کردن است مردم درابتدای زندگیشان قبل ازاینکه تمدن رادیده باشند، یک یدواحده بودند امت واحده ای بودند امابراثرزمان رفته رفته بتمدن رسیدنددچارتحرکاتی شدنددراینجابودکه خداوندپیامبرانی رافرستاد تابیم دهنده وبشارت دهنده باشدبشارت به نعمات الهی وبه جنات برین وزندگی گوارا وانذاردهندة به آن چیزهایی که انسان نبایستی خدای نکرده به آن نزدیک بشه که آن عواقب بسراغش بیاید.دراین صورت خدای متعال کتاب رافرآن را وپیامبررا میان مردم فرستاد ،چه کند؟ تامیان مردم داوری کند اگرکسی تعدی وظلمی به دیگران کرد داوری کند تااختلافات بین مردم ازبین ببرد.

یکی دیگرازرسالت های پیامبرقسط دادوعدل دادگری رادرجامعه بسط دهد ماکتب آسمانی رافرستادیم تامیان مردم به قضاوت وعدالت حکم بکنند

خطیب موقت نمازجمعه درادامه خطبه  اشاره کردندکه شئوناتی راکه پیامبران آسمانی داشتند همه شئونات راجزپیامبری راائمه مادارند یکی ازوظایف واهداف پیامبران قضاوت هست .نکته بعدی می فرماید یکی دیگرازوظایف واهداف پیامبران  اینست که تعلیم وتربیت بکنند وآنهاراباسجایای اخلاقی بعنوان یک مربی وبعدبعنوان یک متربی بتوانند ازفضائل اخلاقی پیغمبر بهره مند بشوند .به برکت پیامبر خاتم بود ازاخلاق وسکنات او سیره وروش او جامعه ای که درحالت انحطاط وخونریزی وبربریت بسرمی برد به برکت اخلاق پیامبریک جامعه مدرن ومتعال تبدیل شده است .

اماوظیفه مادرقبال پیامبران وپیامبرگرامی اسلام چیست ؟اولین وظیفه ما اطاعت ازپیامبروآل پیغمبرمی باشد ماباید ازفرامین آنها وگفتارآنها انشاءالله اطاعت بکنیم .دومین وظیفه مادوگونه است یک وظیفه فردی ویک وظیفه اجتماعی ما که خودخدای متعال درقرآن کریم می فرماید ولی شماوسرپرست  شما خداست پیغمبرخداومؤمنین هستنددرتفسیرآمده منظورازمؤمنین اهل بیت علیهم السلام هستند

خطیب نمازجمعه بااشاره به یکی ازسنت های پیامبر ،حضورش درنمازجمعه می باشد یک انسان سال به سال می گذردویک بارمسجدرانمی بیند ودرجماعت شرکت نکند اووظیفه خودرابه سنت پیامبرانجام نداده است .

وظایف قردی مادرقبال پیغمبرچیست؟می فرماید : اولین وظیفه محبت به پیغمبروآل پیغمبرمی باشد قل لااسئلکم علیه اجراًالاالمودهً فی القربی بگوای پیامبرمن هیچ پاداشی ازشما بررسالتم درخواست نمی کنم مگردوستی باخویشاوندان نزدیکم . دوم ، صلوات برمحمدوآل او انّ الله وملائکته یصلّون علی النبی یاایهاالذین آمنواصلّواعلیه وسلّمواتسلیما خداوفرشتگان برپیامبراسلام درود می فرستد شما هم ای کسانی که ایمان آوردیدبراوصلوات بفرستید وآن طورکه بایدتسلیم شوید.

سوم توسّل به پیامبر، خدای متعال درقرآن کریم می فرماید: ولوانّهم اذظلمواانفسهم جاؤکَ فاستغفرالله واستغفرلهم الرسول لوجدوا لله تواباً رحیما هیچ رسولی نفرستادیم مگربرای آنکه مردم اورا به خاطر اینکه ازطرف ماست اطاعت کند

چهارم ، زیارت پیامبروآلش ، اذاجاءکَ الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلامٌ علیکم  ای پیامبربگوسلام برشما ، پرودگارتان رحمت رابرخوواجب دانسته

پنجم ،رعایت ادب به پیامبرواهل بیتش .

خطبه دوم:

درخطبه دوم به چندرویدادومناسبت اشاره شد:

1-تبریک مناسبت ایام فرخنده امامت حضرت بقیه الله وولادت پیامبراکرم (ص) وامام جعفرصادق (ع) وآغازهفته وحدت ازسوی امام راحل نام گذاری شده است ایشان وحدت رابعنوان یکی ازضرورتهای اصیل واولّیه جهان اسلام دانستند وگفتنداگرخدای نکرده این وحدت وهمدلی بین امّت اسلام حکم فرمانباشد جامعه نمی تواند روبه جلوباشد.

2-11 آذرروزشهادت حضرت آیت الله سیدحسن مدرّس وروزمجلس راگرامی داشتند ایشان به کلمات آن بزرگواراشاره کردند که فرمودنددیانت ماعین سیاست ماوسیاست ماعین دیانت ماست.

3-12آذرروزقانونگذاری قانون اساسی اشاره کردند.16آذرروزدانشجوکه درسال1332تعدادسه تن ازدانشجویان بشهادت رسیدند وروزاستقلال خواهی دانشجویان نامیدند واین روزراهم پیشاپیش گرامی داشتند.

4- به دوره نابودی داعش وتکفیری درمنطقه اشاره کردند واین افتخاررامدیون شهدایی راکه دراین راه بشهادت رسیدن دانست.

5- درپایان به سخنرانی مقام معظم رهبری درهفته وحدت اشاره کردند وتأکیدکردند که سخنان مقام معظم راسرلوحه زندگی خودقراردهیم.

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۹/۱۲
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری