(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 19/8/96به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، درباب تقواگفت : هرچه درباب تقوا تلاش وکوشش بکنیم ، دست آورد داشته باشیم به نفع ماست .ضررنمی کنیم .

دراین باب هم بمناسبت اربعین ابی عبدالله الحسین (ع) هم حدیثی ازنبی مکرم اسلام بیان کردندوگفتندکه بدانیم درچه حدوحدوسطحی ازتقوا قرارداریم ؟

حجت الاسلام عابدی حدیثی ازپیامبراسلام درموردویژگیهای مؤمنان آخرالزمان رابیان داشتند که درروایت داریم که پیامبربزرگواراسلام فرمود:یک روز گروهی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد آن حضرت بودند، ایشان دو مرتبه دعا فرمودند : «خدایا برادرانم را به من ملحق کن». صحابه ای که در اطراف آن حضرت نشسته بودند گفتند: ای رسول خدا  ، مگر ما برادران شما نیستیم؟ فرمود نه! شما اصحاب من هستید، برادران من قومی هستند در آخر زمان که بدون اینکه مرا ببینند ایمان آورده اند، خداوند آنها را به نامهایشان و نامهای پدرانشان به من معرفی کرده است، پیش از آنکه آنها را از صلب پدران و رحم مادرانشان خارج سازد. پایداری هر یک از آنها در دینش سخت تر است از کار کسی که در شب تاریک شاخه پر تیغی را دست بکشد یا آتشی را روشن نگه دارد، ایشان چراغهای هدایتند در تاریکی ها، خداوند آنها را از هر فتنه تیره و تار نجات می بخشد.

خطیب نمازجمعه درادامه بیان داشت امروزامانتهای زیادی دردست ماها قرارداده شد، آیامی توانیم ازامانتها خوب استفاده کنیم مثلاً ماشین ، خانه ، وچیزهای دیگردولتی ها ، انتظامی ها کارکنان مختلف دوایردولتی ، سرمایه دراختیار آنهاست .آیا استفاده صحیح ازآنها می شود؟ یاخیر  گاهی اوقات گزارشاتی یانامه هایی بدستمان می رسد که بسیارنگران کننده است .امروزکسانی که امام حسین (ع) راندیدند امّا راهپیمایی اربعین براه می اندازند باشوروعلاقه می روند وتمام سختی ها ودشواری هارابجان می خرند برای اینکه می گویند اربعین محافظ دین است ، اربعین دین راحفظ می کند .این عاشورایی که درست شده چشمه است اربعین نهریست وجویباریست که بایددرهمه جاجاری شود .این اربعین جویباریست که باید دشتهای تشنه راسیراب کند.درادامه ی حدیث پیامبربیان داشتند که فرمودندبعدازاین قومی می آیند که یک نفرمؤمن برابر50نفراجرومزد دارد.اصحاب درجواب گفتند یارسول الله ماباتوایم ، باتوبودیم ، درجنگ بدر، احد، حنین آنهاکه نیستند ، نیامدند دراین جنگ ها .پیامبرفرمود: شمادراین جنگ هابودید ، اما بایدبدانید که آنچه راآنها درآینده بایدمتحمل آن بشوند شمانمی توانید بشوید. امروز واقعاً حیله ها فراوان شده ، تله ها فراوان شده ، امروز یک تلفن همراه درجیب یک شخص می تواندکارهابسازد می تواند خطرات ایجادکند ، امروزیک ماهواره ویک سایت ، یک رسانه می تواند خطرات بسیاری بوجودبیاورد، امروز اگریک جوانی بتوانددراین زمان خودراازخطرحفظ کند کاری بسیارمهم ودشواری راانجام داده است .

خطبه دوم :حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی  به چند رویدادومناسبت اشاره کردند :

1-تودیع ومعارفه استاندارجدیدواستاندارقبلی اشاره کردند ، ایشان باتقدیرازتلاش وکوشش استاندارقبلی جناب دکترفلاح ، وباخیرمقدم به استاندارجدیدبرایشان درعرصه خدمتگذاری به کشورونظام اسلامی ومردم این خطّه آرزوی موفقیت کردند ، ایشان ازاستاندارجدیدتقاضای رفع مشکلات وگرفتاری های مردم دربخش کشاورزی ورفع بیکاری جوانان ، زیست محیطی ، آب وفاضلاب ،مشکلات ترافیکی وجاده ای باتوجه به حضورمسافران درفصول سال خصوصاًدرتابستان راخواستارشدند.

2-شهادت مرزبانان اشاره شدکه درمنطقه غرب کشورودرآذربایجان غربی ودرمنطقه چالدران که 8تن ازمرزبانان به دست اشرارمسلح بشهادت رسیدند به خانواده این عزیزان تسلیت گفتند.

3-به هفته کتاب وکتابخوانی اشاره کردند وکتاب رابزرگترین سرمایه برای انسان دانست ، ایشان کتاخوانی ومطالعه وپژوهش راتأکیدکردند وازنسل نووجوان خواستارتوجه به این امرمهم شدند.

4-به جمعه هفته آینده روزرحلت جانگدازنبی مکرم اسلام وسبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع)می باشداشاره کردند وپیشاپیش به همه نمازگزاران تسلیت گفتند.

5-درپایان به اوضاع عربستان اشاره کردند وگفتند:این دیوانه های سرکش ، حکومت قبیله ای بجایی رسیدند که انشاء الله روزهای آخرحکومت وزمامداریشان خواهدبوداکنون مانندگرگ بجان هم افتادند ، امروز می بینیم که عربستان درمنطقه واقعاًجنایت هایی  خصوصاًدریمن کشتاربیرحمانه کودکان وزنان بی دفاع انجام می دهد.

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۸/۲۲
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری