(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 12/8/96به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت خودش وهمه نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،ازمولی الموحدین امیرالمؤمنین علی (ع) بیان داشتند که آن حضرت فرمودند:انسان باتقوادنبال اینست که امیدبه بهشت داردخدای متعال برای اوبهشت راقرارداده بهشت رابرای اوساخته اوراعبدخودش قراردا ده بندة خودش قرارداده اوراخلیفه خودش قرارداده اورادرروی زمین مستقرکرده به اوتکالیف داده یعنی به اوعظمت داده وعزّت داده واوبایددنبال بهشت برودوهمچنین ازمعاصی خودبترسد که آتش جهنم راهمراه داردودنبال ثواب وعقاب باشد وثواب رابگیرد وخودراازعقاب دورنگه بدارد .همانامکارم اخلاق خوبیهاانسان رابسوی راه نجات هدایت می کند.

حجت الاسلام عابدی درادامه خطبه به بحث هفته های گذشته درموردآفت زبان پرداخت وبیان داشت :مسئلة جدال ویامراءیکی ازآفت های زبان است انسان زبانش گاهی ازاوقات خواسته اش برتری جویی اش بردیگران مسلط بشود دیگران رازیرسلطه خودبیاوردگاهی ازاوقات دچارچنین حالتی می شود مراء وجدال داردمراء یعنی بحث وگفتگو همراه باجدل همراه بابه هم پریدن وبهم ستیزکردن همدیگررا موردعتاب وخطاب قرارداده وگاهی این امرمورددرگیری لفظی وحرفهای بد وفحش وناسزامنجرمی گردد.اینجاست حضرت محمد(ص) چنین می فرمایند : کناربگذارید مراء وجدال را، من دراین جدال ومراء حکمتی نمی بینم ، حرف درستی نمی بینم، حرف صوابی نمی بینم، حرف راستی نمی بینم .

خطیب نمازجمعه به این نکته تأکیدکردند که مواظب زبان خودباشیم دست ازجدل بیهوده وسخن بیهوده که درجلسات گذشته بیان داشتیم وازچیزهایی که آقت زبان هست وبیهوده هست کناربگذاریم .چون گفتاربیهوده زبان فتنه ودرگیری بوجود می آورد .

حجت الاسلام عابدی مطلبی اززبان حضرت آیت الله امنینی که فرمود من دواستادبزرگوارداشتم یکی حضرت علامه طباطبایی ودیگری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک روزی آنهارادعوت کردم وبعدازآنها مسئله ای سئوال کردم که آنها راواداربه بحث وگفتگوکنم اما دیدم هردوسکوت اختیارکردند امام به علّامه اشاره می کردندوگاهی ازاوقات علّامه به امام اشاره می کردند دیدم یک نگاهی به صورت علّامه کردند که آیااجازه می فرمائید تاجواب رابگویم امام بدون اینکه حرفی بزند فرمودند شمابفرمائید این روش بزرگان هست که چگونه ادای احترام متقابل را بجابیاورند.

خطبه دوم : خطیب نمازجمعه به چندمناسبت ورویداداشاره کردند:

حجت الاسلام عابدی قبل ازپرداختن به مناسبت ورویدادبیان داشتندکه تمام تلاش وکوشش ما برای این است ادامه حیات وزندگی که چندصباحی بیشترزندگی کنیم ، اما اگراین رادرمسیرتقواقراربدهیم همان جسممان را نگه داشتیم وهم روحمان راوهم دنیایمان رانگه داشتیم وهم آخرتمان راپس تقوانگه دارنده جسم وجان ماست.

1-هفته ای که آخرین روزهایش راپشت سرمی گذاریم هفته پدافندغیرعامل است ، این ازابتکارات مقام معظم رهبری بوده است که فرمودند : برای اینکه مامصون بمانیم ازآفت های متعددوگوناگون باید پدافندغیرعامل تشکیل بشود .

2-امروزسالروزشهادت محمدبن ابی بکرکارگزارامیرمؤمنان علی بن ابیطالب (ع)درمصر می باشد .

3-سالروزاسارت وزیرنفت شهیدرجایی ، شهیدتندگویان می باشد یادوخاطره این مجاهدبزرگوار که دراسارت،  چندین سال زیرشکنجه های بعثی سرتسلیم فرورنیاورد راگرامی داشتند.

4-13آبان رادرپیش داریم سالروزبزرگی برای ایران اسلامی است واقعه اولش سالروزتبعیدحضرت امام (ره) به ترکیه بوده است  ، سال57 واقعه دیگری اتفاق افتادتعدادی ازدانش آموزان ودانشجویان عزیز ما به شهادت رسیدندیادوخاطره این عزیزان راگرامی داشتندوواقعه دیگری که دراین روزاتفاق افتادتسخیرلانه جاسوسی آمریکابودکه امام راحل فرمودندکه این انقلاب دوم بود که ازانقلاب اول بزرگتربوده است.ایران ماوانقلاب مادوباره اسلام رازنده کرده است واسلام رامعرفی کرده است ،شیعه رامعرفی کرده ، قدرت اسلام رامعرفی کرده ، به استکبارجهانی نه گفته است .

5-دیدارسه جانبه ایران وروسیه وآذربایجان ودیداربارهبرمعظم انقلاب اشاره کردند.

درپایان حجت الاسلام عابدی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری تأکیدکردند که درروز13آبان همة آحاددرراهپیمایی استکبارستیزی شرکت بنمایند.

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۸/۱۴
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری