(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 7مهر1396به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت همه نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، باتسلیت ایام سوگواری سالارشهیدان اباعبدالله الحسین وتوجه به اهداف بلندآن حضرت گفت : فقط وفقط به خداتوکل کن وکفی بالله وکیلا زیراخداوندبهترین وکیل است ، پیامبراکرم اسلام فرموده حسین ُ منّی وانَا من حسین ،حسین ازمن است ومن ازحسین یعنی اگراین وحی ازجامعه تحقق پیداکند اگرکفارصفشان بایدجدابشود ،اگرمنافقین صفشان جدابشود بایدراه من ادامه پیدابکند یانکند مسلّماً قرآن مهجوراست ، قرآن درصفحات می ماند ودرفسادمی ماند قرآن درحجره وطاقچه می ماند قرآن دربین جامعه عملی نمی شود.چه کسی بایداین راانجام بدهد؟خدای متعال به پیغمبرفرموده است یاایّهاالرسول بلّغ مااُنزل الیک  ،درغدیرخم جانشینان پیامبرمشخص شده است ، امیرالمؤمنین ،امام حسن ،امام حسین شرایط زمان امیرالمؤمنین شرایط خاصی است ،دوران وزمان امیرالمؤمنین دوران خاصی است، دوران امام حسن مجنبی (ع) ومی رسد تابه زمان ابی عبدالله الحسین ، اینجاست که اباعبدالله الحسین بایدصف کفّارومنافقین راازصف مسلمین جدابکند ،مسلمین بایدبدانند که راه درست کدام راه است. اگرآن که جانشین پیغمبراست که هست، اگرامام بحق است که هست ،بایداین راه رابرای مردم مشخص کند .یک عده ای لباس جانشینی پیغمبرولباس خلافت برتن کردند که هیچ لیاقت این لباس راندارند، حتی اگر این لباس رابه ظاهرلیاقت داشتندغاصبانه به تن کردند،چون مشخص بودکه این لباس جانشینی وولایت وامامت برتن چه کسی پوشیده بشود وبرتن چه کسی پوشیده شده درروزغدیرجانشینان امیرالمؤمنین هم مشخص بودنداین است که امام حسین (ع)وزمانی قرارگرفت که دنیا خواهان همه چیزرادراین دنیامی دیدند.

حجت الاسلام عابدی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری درادامه گفت :اینجاست که امام حسین (ع)بایدبرخیزد آنچه راکه آنها برای خودشان درنظرقراردادندجهل وشهوت ، شکمبارگی این هامسلک دنیاخواهان شد.

خطیب نمازجمعه بابیان اینکه امروزدرجامعه اسلامی کاربه جایی می رسدکه آدم دربازاراسلامی نمی تواند راه برود بایدسرش رافقط به پایین بگیرد نمی تواند سربه بالا بگیرد دچارخطاوگناه می شود این همانی است که اباعبدالله الحسین می فرمایدمؤمن دوست داردبه لقاء الهی بپیونددبرای این وضعیت واین جامعه رامی بیند مگرآیامواهب الهی مال مؤمنین نیست کاربه جایی رسیده اگریک روحانی رادرکناردریا یادرتفرج گاه یادرطبیعت وجنگل ببینند ممکن است متّهم بشود کناردریا وجنگل راجای اونمیدانند البته نظام مانظام اسلامی است ودررأس ولی فقیه وحکومت دینی ومقام معظم رهبری است.

خطبه دوم :

به چندرویدادومناسبت اشاره کردند:1-به آخرین روزهفته دفاع مقدس اشاره کردوگفت یادوخاطره همه شهدا، جانبازان وآزادگان راگرامی داشت ودرادامه گفت هفته دفاع مقدس نمادارزشمندی است که مادراین دفاع سرافرازانه بیرون آمدیم.

2-به تشییع پیکرپاک شهیدسرجدای این زمان محسن حجی اشاره کردند ودرودوسلام به روان پاکش وهمه مردم ایران که جانانه برای استقبالش شتافتند فرستادند .

3-سالروزشهادت شهیدآیت الله هاشمی نژادکه درهفتم مهرسال1360بدست منافقین کوردل به تعبیری داعشی های آن زمان بشهادت رسیدند یادوخاطرش راگرامی داشتند.

4-وهمچنین یادوخاطرتعدادی ازفرماندهان جبهه های نبرددفاع مقدس بعدازشکسته شدن حصرآبادان می خواستندگزارشی خدمت امام بدهندکه باسقوط هواپیمابه شهادت رسیدندازجمله شهیدفلاحی ، شهیدفکوری ،شهیدنام جوشهیدکلاهدوزوشهیدجهان آراراگرامی داشتند .به روزجهانی سالمندان اشاره کردند وگفتند، سالمندان ذخیره کشورهستندازتجربیات سالمندان درجهان اسلام وتشیّع بایدبهره برد، سالمندان رابه عنوان موانع بلامی دانیم باید این عزیزان رایزرگ بشماریم .

6-به روزآتش نشانی اشاره کردند ،درپیش بودن تاسوعا وعاشورا راپیشاپیش تسلیت گفتند.

7-سالگردشهادت محمدالوره فلسطین راهم گرامی داشتند .8-11محرم روزاسرامفقودان وروزآزادگان عزیز واسارت اهل بیت آل الله به اسارت می روندیادوخاطره همه آزادگان راگرامی داشتند.

8-دوازده محرم به روایتی روزشهادت حضرت امام زین العابدین (ع) پرچم دارکربلاراپیشاپیش تسلیت عرض نمودند .

9-13مهرروز نیروی انتظامی راپیشاپیش تبریک گفتند .

10-به وضعیت اسفناک مسلمانان میانمارویمن اشاره کردند.

11-درپایان به همه پرسی دراقلیم کردستان عرق اشاره کردند وبیان کردند که این یک معضل بزرگ جهانی تبدیل خواهد شد واسرائیل دوم درمنطقه کاشته خواهد شد ودولت های منطقه باید دراین مورد کاملاً توجه داشته باشند.

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۰۸
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری