(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 17/6/1396به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت همه نمازگزاران وخودش به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،گفت ایامی راکه درآن بسرمی بریم زمان حرکت ابی عبدالله الحسین (ع) ازمکه بسوی کوفه هست که منازلی راپشت سرگذاشتندکه امروزروزی درمنزل هشتم رسیدند، هنگام مسافرت بسوی کوفه یابسوی کربلادنیاراین جوری تعریف وبیان کردندفرمودند:دنیابه منزلة دلبستگی ،دل چسبی ودلدادگی نسبت به مظاهرومادیات دنیا نیست ،این جااصل دنیاست حضرت فرمودند براستی دنیا تغییرکرده یعنی مردم دنیاتغییرکردند خوددنیاتغییرنمی کند گاهی اوقات بخاطربعضی ازکارهای ماخدای متعال بعضی ازچیزهاراازمامی گیرد حبس می کند دنیای مارانمی گذارد بروددعای ماحبس می شود دردعای کمیل می خوانیم خدایاآن چیزی که باعث حبس دعامی شود و گناهی باعث تغییرنعمت می شودنعمت ازماگرفته یاتغییرپیدامی کنداین است که خداراشاکریم وبدرگاهش شکرگزاریم .حضرت فرموده دنیاتغییرکرده ونازیباشده یعنی مردم تغییرکردند ونازیباشدند ونیکی درحال نابودی است وازآن به اندازة رطوبتی به ته ظرف  مانده است.

حجت الاسلام عابدی درادامه بیان داشت امادرهفته ای هستیم هفته امامت وولایت ازعیدقربان تاعیدغدیر یابعبارتی ازعیدقربان تابیست وپنج ذی الحجه روزنزول آیه تطهیرهمة اینهابه اهل بیت وامامت وولایت برمی گردد.این دهه رابه محضرآقاوومولایمان وولی نعمتمان وحجت خدابرروی زمین وامام عصروهمچنین امت اسلام تبریک وتهنیت عرض نمودند .

ایشان گفتند:فرداروزعیدغدیرهست من واقعه غدیررانمی خواهم  بپردازم امادرجمله ای کوتاه دراین موردبیانی خواهم داشت .سئوال آیاغدیریک واقعه است یایک حادثه ؟ مامی گوییم غدیرهم یک واقعه است وهم یک حادثه است  ، واقعه ازاین جهت که روزمیمون ومبارک برای اسلام وپیامبراسلام وامت اسلام ویک حادثه است برای دشمنان اسلام ، آنهایی که نمی خواستند اسلام پای بگیرد، آیااین غدیریک مرتبه بوجودآمده است؟همینطورپیغمبریک دفعه داشت می رفت یک مرتبه ازبالا جبرئیل نازل شد فرمود : ای پیغمبربایست همانند بقیه اوقات که برپیامبروحی فرستاده می شدالآن هم ای پیامبرباشماکاردارم ووحی بشمابدهم .یانه غدیرازسالهای گذشته زمان مبعث پیغمبروزمان رسالت پیامبرشروع شده است.مسلماً غدیرازآن زمان شروع شده است .

پیامبریک مطلبی رابیان فرمودند که همة عقلامی دانند همةافراداین دنیامی دانند که می میرند کسی نمی گوید که نمی میردازآدم ابوالبشرتازمان پیامبر ، دربحث معادقرآن این همه تأکیدمی فرمایدمشرکین می دانستند که می میرند امابااین وجود استخوان سست راازقبرستان می آوردند می گفتندخدایت این رازنده می کند؟ پیغمبربارها به مردم گفته بود که من هم جاودانی نیستم ازقیامت بترسیدازحساب وکتاب بترسید این دنیادنیای گذراست دنیای باقی ماندن نیست .

روزی که پیامبرخواست برای دینش تبلیغ کند نزدیکانش رادعوت کرد عموهاونزدیکانش راوقتی دعوت کردجلسة اول بهم خورد امادرجلسة دوم پیامبرفرمود من دارای رسالتم وخدابه من فرمود که من پیامبرم واین هم قرآن ومعجزة من است هرکس به من ایمان بیاورد سعادتمنداست .آنجابودکه پیامبرفرمودکیست که وزیروصی وجانشین من بشود ؟جزامیرالمؤمنین کسی دست بلندنکرد اولین مؤمن به اسلام امیرالمؤمنین است .پیامبرمی دانست که اگرعلی رابه جانشینی انتخاب کند توطئه خواهندکرداین وحی الهی بوداگرپیامبراین کاررانمی کردازدستورات الهی سرپیچی می کرد .علی ازآزمایش های زیادی پیروزبیرون آمد این بودکه علی تنهاکسی بودکه لایق این مقام ولایت باشد وبااین کاردین کامل گردید.

خطبه دوم : به چندرویدادومناسبت اشاره کردند :

1-ولادت امام دهم راپشت سرگذاشتیم واین ولادت راتبریک وتهنیت گفتند.

2-17شهریورسالروزواقعه وحادثة دلخراش وبشهادت رسیدن عده زیادی ازمردم دردولت ستمشاهی بوده است یادشان راگرامی داشتند.

3-19شهریورسالروزدرگذشت مجاهدنستوه حضرت آیت اله طالقانی اولین امام جمعه تهران بوده است .

4-20شهریورسالروز ولادت امام هفتم امام کاظم (ع)می باشد پیشاپیش تبریک گفتند.

5-20شهریورسالروزشهادت دومین شهیدمحراب آیت الله مدنی می باشد یادآن مجاهدنستوه راگرامی داشتند .

6-دراین هفته پدافندهوایی راداشتیم به فرماندهان پدافندهوایی خاتم الانبیاارتش جمهوری اسلامی به حضورمقام معظم رهبری وبه این عزیزان خسته نباشیدعرض می نمائیم .امروزدرپدافندهوایی دریک جایگاه بخصوصی هستیم هیچ دشمنی نمی تواند ازدیداین عزیزان بگذرد .به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کردند که فرمودند توجه بکنید نیروی انسانی توجه بکنید به اینها که سرمایه اصلی ماهمین هاهستند .

7-به حادثه دلخراش سانحه دانش آموزان استان هرمزگان اشاره کردند وازمسئولین تقاضای رسیدگی به حادثه تلخ راخواستارشدند.

8-به وضعیت مسلمانان درمیانماراشاره شد که یک وضعیت اسفباردارندخانه هایشان رابه آتش می کشند زندگیشان راتباه می کنند وبه کشورهای دیگرکوچ می کنند ولی آنهاراپذیرانیستندوارتش وبودائیان آنهارابه رگبارمی بندندامامجامع بین المللی سکوت اختیارکردند .

9-به وضعیت مسلمانان یمنی هم اشاره کردندآنهاهم وضعیت اسفباری دارند بیماری وقحطی ووبا دراین کشورباعث ازبین رفتن فرزندان وزن ومردگردیده است که عربستان ودیگرکشورهاحامی باعث این فجایاشدند.

10-به پیروزی هادرعراق وسوریه اشاره شد.

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۶/۱۹
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری