(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 20مرداد96درمصلی فرح آباد به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آباد برگزارگردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری ضمن دعوت همه نمازگزاران وخودش رابه تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، درباب تقواحدیثی ازمولی الموحدین امیرالمؤمنین علی (ع) درحکمت نهج البلاغه بیان داشتند که فرمودند:الحذر،الحذریعنی توجه توجه مواظب باشیدبه خداقسم خدای متعال گناهان شماراپوشاند ،شمافکرکردید که شمارابخشیده ،البته خداوند باتوبه گناه رامی بخشد ، اما شما باپوشانده شدن گناه، ازگناه غفلت می کنیدودیگرازگناه نمی ترسید ،اماخداوندستارالعیوب است آیابخشیده شده ایم ؟آیاخداماراموردعفوقرارداده ؟

حجت الاسلام عابدی فیروزجایی درادامه درباب اهمیت نمازجمعه ،خصوصاً آنهائیکه مسافرند ودرنمازجمعه شرکت می کنندازامام صادق(ع)اینگونه  بیان نمودندکه آن حضرت فرمود:کسی مسافرت کرده ودریک شهردیگری رفته وروزجمعه درنمازجمعه بامیل ورغبت شرکت کند خدابه او اجروپاداش صدنمازگزارآن مکان رابه اوعطامی کند.

خطیب نمازجمعه به نکته ظریفی ازشهیدمدنی بیان داشت که وقتی به ایشان درخصوص انجام تکبیره الاحرام کمی طولانی می داداعتراض داشتندکه آیاشماوسواس دارید؟ وایشان درجواب فرمودند:  مردم بدانید ، من وقتی می خواهم درحریم کبریایی واردشوم به خدالبیک بگویم واوهم به من لبیک بگویدشایداوبگوید شماکجادارید می روید ؟شایدبگوید من ترانمی پذیرم ؟کجاآمدی ؟اینست که من چندین بارازاواجازه می طلبم تامرابپذیرد.

حجت الاسلام عابدی فیروزجایی به دنباله بحث آفت زبان پرداخت وبیان داشت ، زبان درّ گرانبهاوباب الله  است یکی ازراههای رسیدن به به باب الله گفتن لااله الاالله ، محمدرسول الله ،الله اکبروذکرهای الهیست .امّاگاهی ازاوقات همین زبان میشود آفت انسان انسان رابه چاه نیستی می برد.یکی ازآن آفت سخن چینی هست ، ایشان به فرق سخن چینی وغیبت پرداخت وبیان داشت ودرموردغیبت گفت کسی که موضوعی راازکسی شنیده پشت سرفرد می گوید ممکن است به آن فردهیچ ربطی نداشته باشد .اماسخن چین می خواهدحرف این شخص راببرد پیش دیگری اختلافات آنهاراوآتش کینه وغضب آنهارانسبت بهم دیگرزیادکند وشعله ورترکندکه سخن چینی شامل هردوآنها می شود.

ایشان دراین باب ازامیرمؤمنان بیان کردکه فرمود: هرکس که خودش رامشغول بدارد باحدیث دیگران باحرف دیگران خودش راضایع بکند،او دریک ظلمات بزرگ متحیّراست اودریک جایی قرارمی گیرد باعث هلاکت اوست .این کسی که خودش رافراموش کرده خدای خودش رافراموش کرده به این وآن نگاه می کند تاگناهان وسیّئات آنان راپیش دیگران ببرد ونقل کند این دریک ظلمات فرورفته ،شیاطین اورابه خودشان می کشانند ودرطغیانش اوراجریح می کنند واعمال بدش رازینت می دهند .

خطبه دوم :

حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی  درخطبه دوم به چندرویدادومناسبت اشاره کردند:

1-17مردادبعنوان روزخبرنگارضمن تقدیروتشکّراز همه خبرنگاران که درصحنه های مختلف حضورپیدامی کنند وخطرهارابجان می خرند .درهشت سال دفاع مقدس خبرنگارانی به درجه شهادت وجانبازی وآزاده نائل شده اند .شهیدمحمدصارمی خبرنگارشهید درافغانستان واین روز رابنام خبرنگارنامیدند ، خبرنگاران زیادی درجبهه مقاومت وعراق وسوریه ولبنان درحال خدمت رسانی هستند ، ایشان ازشاخص شهیدمحسن خزاعی نامبردند که به درجه شهادت نائل شدند.ایشان ازخبرنگاران نمازجمعه فرح آبادکه خبرهارابه منابع مختلف ارسال می کنند تشکرکردند .

2-درموردتنفیذوتحلیف رئیس جمهورودرخصوص وزرای پیشنهادی بیان داشتند.ایشان همچنین به اصل مهمی که مقام رهبری فرمودند توضیحاتی دادند.ایشان به حاشیه تحلیف ریاست جمهوری به افرادغرب زده اشاره کردند که صحنه های ناهنجاری رابوجودآوردند.

3-به جمع بندی  نظرخواهی ازمردم درخصوص مشکلاتشان اینگونه اشاره نمودند ،گرانی وتورم ،معضلات اجتماعی ،فساداقتصادی ونغض قانون وبی قانونی ، فقروکمبودامکانات ،مشکلات اقتصادی ،تبعیض ، اعتیادوموادمخدر، کم آبی ، بی سوادی وفقر فرهنگی ، همکاری ومدیریت غلط مسئولان ، بالارفتن سنّ ازدواج ، بالا رفتن آمارطلاق ، تجمّل گرایی ، کمرنگ شدن ارزشهای  مذهبی ، بدحجابی ، مسکن ، پارتی بازی ، دروغ ودرویی ، مسائل سیاسی وناامنی ، مشکلات جوانان ، سلامتی وبیماری ، آلودگی آب وهواومحیط زیست  ، نبودآزادی ، شبکه های اجتماعی ، بی توجهی به درخواستهای مردم این نظرسنجی بود که وزارت ارشادآنرابررسی کرده است .

4-21مردادبعنوان صنایع کوچک ، دولتمردان بیایندازاین صنایع کوچک حمایت کنند ، وازمعضل اجتماعی بکاهند.

5-تشکرازنیروهایی انتطامی که درنظم وامنیت شهروروستا بسیارزحمت می کشند ، ایشان گله ای ازبعضی رانندگان داشت که حریم ماشین خودراجزء حریم خصوصی می دانند وموجب بهم زدن امنیت اجتماعی می شوند وبی حجابی راموجب می شوند بایدنیروی انتظامی برخوردلازم راداشته باشند.

6-23مردادروزپیروزی 33روزه نیروهای مقاومت لبنان بررژیم اشغال گرقدس راگرامیداشتند.

7-وضعیت مردم یمن که متأسفانه روزبروز داردوخیم ترمی شود تادیروزوبابوده وهم بیماری مننژیت هم اضافه شده

این ویروس مشکوک بوده بعضی ابرازمی کنند که این بیماری راواردکردند.دیگرکمبودخون درآنجا کمبودبیمارستان وسایل پزشکی وکمبودامکانات اشاره کردند.

8-شهادت مردم شیعه درافغانستان که موجب شهادت مردوزن وکودک منجرشده رامحکوم کردند.

 

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۵/۲۱
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری