(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 6مرداد96 به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت همه نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،بمناسبت دهه کرامت اول ذیقعده ولادت باسعادت بانوی بزرگوارکریمه اهل بیت حضرت فاطمه (س)و11ذیقعده ولادت باسعادت هشتمین اخترتابناک آسمان امامت وولایت آقاعلی بن موسی الرضا(ع)بعنوان دهه کرامت رابه حضرت بقیه الله وبحضورهمه امت اسلام تبریک وتهنیت عرض نمودند.

حجت الاسلام عابدی فیروزجایی درادامه خطبه بیان داشت که یکی ازاین روزها سبک زندگی مهدوی می باشد که چه کارکنیم ؟وچگونه زندگی کنیم ؟که موردپسندخداودرروی زمین ، موردپسند حجت خداامام عصر(عج)باشیم چگونه زندگی بکنیم ؟مسلمانیم ،شیعه هستیم معتقدیم قرآن کتاب آسمانی ماست ، خانة خداقبلة ماست نبی مکرم اسلام پیامبرماست ؟امیرمؤمنان وفرزندانش ائمة ماهستند . وماباداشتن چنین الگوهایی وچنین سرمایه هایی مسلّمایک زندگی بهتری بایدداشته باشیم ، چگونگی زندگیمان بادیگران بایدصادقانه باشد،بایک غیرمسلمان ویامسلمانی که اعتقادبه ولایت وامامت به آن شکلی که ماداریم نداشته باشندبایدچگونه رفتارداشته باشیم رامدنظرقراربدهیم .

خطیب نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری بااشاره به حدیثی ازپیامبربزرگ اسلام که فرمودند :هرکسی بگویدامام زمانش رانشناسد مردن اومانندمردن جاهلیت هست ،درتفسیری ازامام صادق بیان داشت که می فرماید:جاهلیت به سه دسته تقسیم می شود یک جهل ممکن است عنادی یامعاندباشد،جهل مشرک یاکافرباشدوبه مسائل دینی اش آشنایی ندارد ، سبک زندگیش رانمیداند جاهل است .یک جاهل هم نقاق یامنافق است .

حجت الاسلام عابدی فیروزجایی به دسته دیگری اشاره کردکه درضلالت وگمراهی هستند ، قرآن به آنهارسیده وبرای آنهانازل شده ، امّا آنهاهنوزبه حقیقت نرسیدند ، قاصریامقصّرند.اینهامی توانستندبروندمبانی راپیداکنند ،امّا این کاررانکردند،اینهابانیان مقصّرهستندودرضلالتند.حالامادراینجامی خواهیم به سبک زندگی امام زمان (عج) شناخت پیداکنیم ،چگونه امام زمانمان راهمراهی بکنیم .ایشان برای شناخت ورسیدن به معرفت آنرابه 4دسته تقسیم نمودند :1-محبت علوی 2-بصیرت مهدوی 3-نصرت مهدوی 4-ولایت مهدوی

ماازطریق امیرالمؤمنین (ع) واولادش می توانیم خدارابشناسیم .اینجاست که حضرت امام باقر(ع)درباب کسانی که در شناخت امام زمان همراهی کردند ،امام زمان رادرسبیل نجاتند .هرکس بمیرد وعارف به امامش باشد ضرری نمی رساند ، همانابمیرد مانند اینکه درزیرچادرامام زمان (عج) قرارمی گیرد ودرخیمه امام زمان ایستاده است پس شناخت بسیاربسیارمهم است.

درادامه گفت پیامبربزرگ اسلام فرموده فرزندان خودرابرسه چیزحبّ ببینیم ، دوست پیغمبروحب اهل بیت وائمه اطهاررابشناسند.

خطبه دوم :

خطیب نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری درخطبه دوم به چندرویدادومناسبت اشاره کردند:

1-ابتدادهه کرامت وولادت حضرت معصومه (س) وحضرت امام رضا(ع) راتبریک گفتند.

2-5مرداد58اولین نمازجمعه به امامت حضرت آیت ا...طالقانی رضوان الله علیه به فرمان امام رضوان الله علیه درتهران که به تعبیرحضرت امام ابوذرزمان رایادوخاطره آن مجاهدبزرگ راگرامیداشتند.بهمین مناسبت این روزراروزنمازجمعه نام گذاری کردند، به برکت این روزاکنون درسراسرکشور900نمازجمعه برگزارمی شود.نمازجمعه بعنوان یک پشتیبان مردمی ، هم بعنوان امورات معنوی مردم رامدنظرقرارمی دهدومردم رامتوجه می کندروزهای جمعه می آینددرمصلی هادرصفوف نمازجمعه ازبرکات نمازجمعه بهره مندمی شوندوهم ازرویدادهاومسائل داخلی وخارجی مطّلع می شوند.مشکلات مردم به گوش مسئولین ودولت رسانده می شود.

3-به مشکلات کشاورزان اشاره کردندازدولتمردان خواستندموقع برداشت محصول برنج ازکشورهای دیگرواردنکنند که دسترنج این کشاورزان بهدربرود .

4-به عملیات مرصادوخیانت های منافقین اشاره کردند.

5-پنجم ذیقعده روزتجلیل ازامام زادگان وبقاع متبرکه می باشد این روزراهم گرامی داشتند.

6-هشتم مردادروزدرگذشت معلم اخلاق وانسان وفاداربه نظام وامام وولایت حضرت آیت ا...مشکینی رضوان الله تعالی علیه راگرامیداشتند.

7-11مردادشهادت آیت ا...شیخ فضل ا...نوری آن مشروطه خواه مشروعه خواه ایشان مشروطه رابشرطی می خواست که مشروعه باشدیادونامش راگرامی داشتند.

8-دربعدخارجی به تحریم جدیدآمریکابرعلیه ایران اشاره کردند وبیان داشتندآمریکا مادرهمةتحریم هابرعلیه ایران است وآنچه راکه دلسوزان دررأس همه مقام معظم رهبری که می فرمودند اینهامورداعتمادنیستنددیگرکاملاًثابت کردندنمایندگان آمریکابارأی قاطع 419رأی موافق و3رأی مخالف قانون تحریم هاراتصویب کردند.

9-به پیروزی حزب الله درمنطقه اشاره کردندکه  الحمدلله تروریست هارابیرون کردند.

10-درپایان دربین دونمازشعارمرگ براسرائیل سرداده شدوقطعنامه هم قرائت گردید .

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۵/۰۷
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری