(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 2 تیر1396 به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی در مصلی فرح آباد برگزارگردید.

خطبه اول: ضمن دعوت همه نمازگزاران وخودش رابه تقوای الهی ودوری ازمعصیت وگناه ،ایشان محوراین صحبت خودشان رابه تقوااختصاص دادند وآیه ای ازقرآن اشاره کردند وبیان داشتندخدای متعال می فرماید ومن یعظّم شعائرالله فانّهامن تقوی القلوب ؛ هرکسی که شعائرالهی رابزرگ بشمارد وگرامی بدارد همانااین ازتقوای قلبی است درباب این آیه که فرمودند: من تقوی القلوب ، مفسرین فرمودند تقوی سه مرحله دارد تقوای عملی ، یعنی کس که شعائر الهی راعملاً زیرپانمی گذارد ،اماممکن است هنوزبه آن درجه بعدی تقوانرسیده باشد ، درمرتبه دوم تقوای عملی یادخداست ،این مرحله بعدی تقواست ومرحله نهایی تقوا تقوای قلبی است یعنی علاوه براینکه شعائرالهی راگرامی میدارد وبه یادخداهست این رادرقلب خودش جای داده بااوهمراهست همیشه بااوست وهیچ وقت ازضمیراو وقلب اواعتقاداوخارج نمی شود.

خطیب نمازجمعه بیان داشتند ،مقام معظّم رهبری دراین زمینه سخنی داردکه می فرمایند: نتیجه روزه ماه رمضان ذخیره تقوادردل وجان مااست  که باید مارادرراههای پرپیچ وخم زندگی درطول سال مددکند وصراط مستقیم را برای ماتضمین نماید، این یعنی همان تقوای قلبی درماه مبارک رمضان ایجادمی شود ،

حجت الاسلام عابدی گفتنداما محورسخن مادرموردشعائرالهی است ، شعائرالهی یعنی چه ؟به چندتاازبرنامه های حضرت امام (ره) اشارخواهم کرد.امام (ره) بعدازپیروزی انقلاب اسلامی  تشکیلاتی رابراه انداختند، شئائری رادرواقع درست کردندکه منباب نمونه راذکرمی کنیم، همچون کمیته امداد، بنیاد مسکن ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیج مستضعفین ، جهادسازندگی ودررأس همه انسانهای بزرگ عزیزوارزشمند وولایت فقیه ، اینها همه ازشئائرالهی هستند ونشانه اسلامی هستند یکی دیگرازشئائرالهی روزقدس است ، هرکسی که شئائرالهی راازجان ودل قبول کند تقوای قلبی اتّخاذ کرده است .تقوای قلبی پیداکرده است .اگرامام سپاه راتأسیس کردند سپاه بعنوان شئائردین وپاسداردین است،اگرکسی درمقابل سپاه قراربگیرد یعنی تقوای قلبی ندارد.اگردرمقابل بسیج قراربگیرد تقوای قلبی ندارد .امام قبل ازسپاه ارتش رامستحکم کرده است.این ارتش بعدازانقلاب ازشئائرانقلاب واسلام است.  

روزقدس روزاسلام است ، روزقرآن است روزهمه ملت های اسلامی است .روزقدس یعنی یکطرف مسلمانان ویکطرف استکبارجهانی ، روزقدس محکی است برای مسلمان واقعی ودرمقابلش منافق ، فرقی ندارد داخلی باشد یاخارجی .امروز جهانیان فهمیدند عربستان سعودی بااسلام نیست ، حکّام مرتجع عرب آنهایی که بااسرائیل سروسرّی دارند با اسلام نیستند .به فرموده رهبرمعظّم انقلاب بنانیست که مایک ملّت مظلوم وآواره رانجات بدهیم بنابراینست که دردنیا کل اسلام درمقابل کل کفرقرارگرفته ، دردنیا اسلام یک طرف وکفریک طرف ، روزقدس روز محک دین ودینداری است ، روز محک تقوا دردین است .این روزها روزهای معکوس برای اسرائیل وروزهای برگشت اسرائیل وروزهای شکست اسرائیل است.

خطبه دوم :به چندرویداداشاره کردند: ابتداتقدیروتشکرکردندازمردم ولایتمدارمنطقه به خاطرحضورپرشور درراهپیمایی روزجهانی قدس  ازبرگزارکنندگان خصوصاً ستاداجرایی نمازجمعه ،مسئولین محترم بخشدار،  ،روحانیت ،شوراهها ، دهیاران ، مدیران پلاژها ، نیروهای انتظامی ، دریابانی ، ارتش وبسیج ازمردوزن وپیروجوان همه وهمه تشکروقدردانی کردندکه این روزرابعنوان یک تقوای الهی وشئائرالهی هرسال بزرگ می شمارند .

-عیدسعیدفطرراکه درپیش داریم پیشاپیش این عیدبندگی راتبریک گفتند.

-به زکات فطره اشاره کردند وازهمه عزیزان خواستارشدند درجهت پرداخت آن به افرادنیازمند ومستمند اقدام کنند.

-تأکیدبه نمازگزاران درخصوص پرداخت زکات گندم که واجب است همراه بانمازاست حتماً دراین امرمهم اقدام نمایند.

-به سخنان مقام معظم رهبری دردیدارباخانواده های مدافع حرم ومرزبانان داشتندکه فرمودند : اهمیت دادن به شهدا، شهدارابایداهمّیّت بدهید، همه زیربارمنت شهیدان هستیم وهرکس درجهت فراموش شدن یادشهید ان یااهانت وبی اعتنایی به خانواده های آنان کاری راانجام دهددرواقع به کشورخیانت کرده است .

-به فجایعه ای که منافقین   ازاول تیرویااز31خردادشروع شده وشهادت شهیدچمران (ره) تاعزل بنی صدرومسائل آنچنانی تاششم تیرماه سوء قصدبجان مقام معظّم رهبری و7تیرماه انفجارحزب جمهوری وشهادت شهید مظلوم سیدالشّهدای انقلاب اسلامی شهیدبهشتی وهفتادودوتن ازیاران انقلاب اسلامی تا12تیرسرنگونی هواپیمای مسافربری ایران اسلامی تا14تیرماه ترورشهید قدوسی ودیگرعزیزان همه اینهادهه حقوق بشری آمریکایی است.

-هفته قوه قضائیه درپیش داریم امیدواریم قضات ماآنچه راکه اسلام سفارش کرده بعنوان امانتداراسلام هستند انشاء الله حق مظلوم راازظالمین بستانند .

-پیروزی های مقاومت درعراق وسوریه که روزبه روز حلقه محاصره د شمنانشان تنگ ترمی شود.

- به شلیک موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کردندبفرمان فرماندهی کل قوااین موشکهای نقطه زن راشلیک کردندکه تعدادزیادی ازمزدوران جهانی به درک واصل شدند .

-به جنایات یمن وآن همه ظلم وکشتاربرمردم مظلوم واردمی شوداشاره کردند .

-جابجایی قدرت درعربستان اشاره شدبیان داشتند که آغازشکست عربستان است .

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۰۳
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری