دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33463242-011 با دفتر امام جمعه شهر فرح آباد تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه شهر فرح آباد: ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- خیابان گلستان جنب گلزار شهدا

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ،نمازجمعه مورخه 26خرداد به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح آباد برگزار گردید.

خطبه اول:ابتداضمن دعوت خودش وهمه نمازگزاران رابه تقوای الهی ودوری ازمعصیت وگناه ،بیان داشتند ،درسالروزشهادت مولی الموحدین امام متقین علی بن ابیطالب (ع)قرارداریم بمحضرحضرت بقیه الله وهمه امت اسلام ، شیعیان وآزادگان ، مستضعفین جهان وخصوصاً شمانمازگزاران عزیز تسلیت عرض می نمایم ایشان درباب تقوابیان داشت که آن حضرت درخطبه ای بیان داشتندکه توصیه به تقوی می کند وبعد ، خدارااینچنین معرفی می کند می فرماید: شمارابه تقواسفارش می کنم نسبت به خدایی که هیچ یک ازنعمت های اوزوال پذیرنیست همه ی نعمتهای خداباقی وبرقراراست وهیچ یک ازرحمت های اوگم نمی شود وبندگان ازاوبی نیازنمی شوند هرچی عمل انجام بدهیم پاداش نعمت اونمی شود کدام عمل مامی تواندپاداش عمل اوبشودمسلزم نیروی جدیداست .اگربخواهیم کاری راانجام بدهیم خدای متعال باید به عنایت بفرمایند بعددرادامه حضرت می فرمایند آنکه به آخرت تشویق کرده  خدای متعالی که ماراتشویق به آخرت وزهددنیاکرد دنیارابه اندتازه ای که بتوانیم دراین دنیابهره ای ببریم واستفاده بکنیم وزندگی بکنیم بیش ازاین دنیابرای ماثمری نخواهدداشت بعدحضرت می فرمایدماراازمعاصی وگناه برحذرداشتندبه معاصی نزدیک نشوید آن خدایی که عزت اوبابقایش برای همیشگی ازلی وابدی عزتش برقراراست آن خدای یکتاباعزّ وبهادرکائنات ودرهستی ودرهمه مخلوقات خودش همیشه باقی وبرقراراست بندگان خدابدانید که غایت کارشما مرگ است آن مرگی که برای مانوشته شده وحتمی است وازرگ گردن به مانزدیکتراست ودرادامه می فرمایداگرکسی فرارکند مرگ عاجزازدستگیری اونیست هرکجابرود به سراغ اومی آید.

خطیب نمازجمعهرودپی شمال شهرستان ساری درادامه  بیان داشتنددرسالروزشهادت مردی هستیم که بعدازنبی مکرم اسلام ماننداوهرگزنیامده ،ایشان امیرمؤمنان رااین گونه  معرفی کردند اواولین مؤمن به خداورسول خداست کسی که درایمان ازهمه سبقت گرفته یادرجهادوشهادت وخودش هم همسرشهیداست وهم پدرشهیداست درزمان حیاتش وبعدازآن وحتی درزمان ائمه هیچ کس به اندازه اوازفرزندانش به شهادت نرسیدند اوکسی است درروزعاشورا10پسرش وازنوه هاوبرادزادهابیش از20نفربه شهادت می رسند اودرتقواوعبادت ، درعدل وانصاف ، مرداخلاق وفروتنی ، مردجنگ وصلح ومردکاروانفاق ،مردتوجه به جامعه ومردخداست.

خطبه دوم:

به اختصار چندمناسبت اشاره  می شود:

-31خردادصدوررأی مجلس شورای اسلامی به بی کفایتی سیاسی بنی صدر

-31خردادسال1360شهادت مردرشیداسلام ، مردبی ادعادکترشهیدچمران یادوخاطره اش راگرامی داشتند.

-توصیه به کشاورزان درخصوص بیمه کشاورزی

-توصیه درمصرف آب وبرق واستفاده بهینه بخاطرهشدارهای مسئولین این سازمانها

-درخصوص روزجهانی قدس درهفته آینده آخرین جمعه ماه مبارک رمضان.

-به نکات مهمی ازسخنان رهبرمعظم انقلاب درجمع شاعران ومسئولین سه قوه.

-تحریم های جدیدآمریکا وتصویب درمجلس سنای این کشور ،درادامه بیان داشتند آمریکا درتحریم کشورجمهوری اسلامی هیچ وقت سیرنمی شود نمیدانند که این ملت اهل ریاضتند،اهل استقامتند .

لازم بذکراست دربین دونمازجناب آقای حسینی مدیرآب وفاضلاب روستایی شهرستان ساری سخنرانی کردند ودرپایان بمناسبت شهادت حضرت علی (ع) مداحی انجام شد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۳/۳۱
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری