دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33463242-011 با دفتر امام جمعه شهر فرح آباد تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه شهر فرح آباد: ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- خیابان گلستان جنب گلزار شهدا

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 19خرداد96به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : ضمن دعوت ازهمه نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت  ، به دنباله بحث هفته گذشته بمناسبت ماه مبارک رمضان پیرامون فرصتهاپرداخت ودراین خطبه به بعضی ازبرکات ماه مبارک رمضان اشاره کردند .اولین ثمره برکت ماه مبارک رمضان براساس آیه شریف قرآن بحث تقوادانست ، یعنی اگربخواهیم به تقوانزدیک بشویم یکی از آن راهها رسیدن به تقوا ، روزه درماه مبارک رمضان است ، باهمه جوانبش می باشد.

خطیب نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری بیان داشت ،پیامبربزرگ اسلام بعدازآن که خدای متعال فرمودند : یاایّهالذین آمنواکتب علیکم الصّیام کماکتب علی الّذین من قبلکم لعلّکم تتّقون یکی ازاحادیث آن حضرت رااشاره کردند که فرمودند روزه جنّه هست، روزه سپراست ، سپرودیوارمحکمی است درمقابل آتش جهنّم ، یعنی تقوارابرای ماهمراه دارداین هم یکی ازبرکات روزه می باشد.برکت دیگرروزه دورشدن شیطان ، شیطان ازانسان دورمی شودچون بعضی ازگناهایمان ولغزشهایمان بخاطروسوسه های شیطان هست ونفوذ شیطان هست که شیطان خودرابه مانزدیک می کند دراین ماه شیاطین درغل وزنجیرهستند.

خطیب نمازجمعه درادامه ازرسول اکرم (ص) بیان داشتند که فرمودند الصّوم یسودوجه ، روزه روی شیطان راسیاه می کندیعنی اینکه شیطان نومید میشود ورویش سیاه می شود یعنی ازمادورمی شود می گویدیعنی هرچه تلاش کردم نتوانستم به بنده خدادست پیداکنم .

یکی دیگرازبرکات روزه ماه مبارک رمضان مقاومت درمصیبت هاست خدای متعال فرمودند:یاایّهالذین استعینوابالصّبروالصّلوه انّ الله مع الصّابرین ، ای کسانیکه ایمان آوردیداستعانت بجوییدکمک بگیریدازصبروصلوه ، صبردراین جا معنی شد به روزه  ، فرمودند ازروزه نمازکمک بجویید همانا خدای متعال باصابرین هست آن کسانی که خودرامقیّدمی دانند متدیّنند، دیندارند، روزه بگیرند ، روزه دارند وباروزه مأنوسندودرمصیبت ها هم خودراساکت می کنند ، خصوصاً ازمصیبت بزرگی مثل ازدست دادن عزیزی برای آنها پیش بیاید .

حجت الاسلام عابدی به دیگرثمرات روزه اشاره کردوگفت روزه حکمت است انسان روزه دار حکیم می شود وبه حکمت می رسد وبه یقین می رسد .حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) درآن حدیث معراجی اینچنین فرمودند:پیامبراسلام درشب معراج ازخدای متعال سئوال نمودند که میراث صمّ چیست؟نتیجه روزه چیست؟  خدای متعال درجواب پیامبرفرمودندقال الصّوم یورث الحکمه روزه باعث حکمت می شود روزه حکمت می آورد انسان روزه داربجایی می رسد که چشمانش بازمی شود چشم دلش بازمی شود وحقیقت رامی بیندودرادامه پیامبربزرگ اسلام ازسوی خدای متعال این چنین نقل می کند الصّوم یورث الحکمه، الحکمه

یورث المعرفه ، حکمت معرفت می آورد  انسان روزه داربجایی می رسد که چشمانش بازمی شود ، چشم دلش باز می شود وحقیقت رامی بیند ایشان درادامه گفت پیامبراسلام ازسوی خدای متعال این چنین نقل می کند الصّوم یورث الحکمه ، الحکمه یورث المعرفه ، حکمت معرفت می آورد هرکس که حکمت پیدامی کند شناخت پیدامی کند والمعرفه تورث الیقین  ، معرفت یقین می آوردآن کسی که معرفت پیداکرد یقین می آورد .زمانی که بنده خدایقین پیداکند به یقین برسد آن وقت دیگر باکی ندارد که چگونه جمع می کند؟آیا برای اوفرداسخت است یاراحت ؟یکی دیگر از ثمرات روزه اجابت دعاست ، دعاوسیله ای است که خدابرای من وشما قرارداده ، ماخدارابخواهیم وبدرگاه خدابیاییم .بازپیامبراسلام فرمودند : روزه دار دعوت اوودعای اوربرآورده می شود دعای او به هدف اجابت می رسد.

خطبه دوم : حجت الاسلام عابدی درخطبه دوم به چندرویدادومناسبت اشاره کردند ازجمله درآستانه ولادت باسعادت سبط اکبرحضرت امام حسن مجتبی (ع) باتبریک به محضرنورانی حضرت بقیه الله الاعظم ، مقام معظم رهبری وامت اسلام ونمازگزاران حاضر گفت این ولادت درسال سوم هجرت درنیمه ماه مبارک رمضان درمدینه منوره درخانه امیرالمؤمنین وزهرای مرضیه اتفاق افتاد.

-آغازهفته اطعام دهی نیازمندان واکرام ایتام هم هست که انشاء الله که دستگیری بکنیم ازایتام ونیازمندان ماه مبارک رمضان ماه گلریزان هست کسانی هستند که جرائمی دارند ویابرای آنها دیه ای مشخص شده یاقتل غیرعمدی داشتند ویاتصادفاتی برای آنها پیش آمده ودرزندانند ومقروضند مردم به کمک آنها می آیند وخانوادهای آنهاراازنگرانی بیرون می آورند ایشان ازکسانی که توان مالی دارنددرخواست کردند انشاءالله دراین کارخداپسندانه شرکت نمایند .

-به شب های قدرکه درپیش داریم اشاره نمودند وبیان داشتند که ازبرکات این ایام ماه مبارک رمضان استفاده کرده وبهره کافی رابرده باشیم .

-به هفته ای که گذشت سالگرد رحلت حضرت امام وقیام 15خردادکه پشت سرگذاشتیم اشاره کردند وبه مراسمی که بهمین منظور درمرقدامام برگزارشدسخنان مهمی توسط رهبرمعظم انقلاب ایرادشد که به یک جمله ازسخنان مقام معظم رهبری اشاره کردند که فرمودند: بعضی ها می گویند مبارزه بااستکبار چالش دارد ولی ازآنطرف فرمودند سازش بااستکبار هزینه دارد ، هزینة سازش بااستکبار بیشتر ازمبارزه بااستکباراست .  

-به دیدار 3ساعته رهبرمعظم بادانشجویان که هرساله درماه مبارک رمضان برگزارمی شود اشاره داشتند وهمچنین به سند2030هم اشاره هایی داشتند .

-20خرداد1349 شهادت یکی ازمبارزین وازپیروان حضرت امام بنام آیت الله سعیدی که براثرشکنجه های دشمن به شهادت رسیدند .

-20خردادروزصنایع دستی ، ایشان صنایع دستی را یک هنر خوب نامیدند وابراز داشتند که به فراموشی سپرده شدند ازمسئولین خواستند که به نسل نو دریادگیری وادامه این صنعت توجه کنند زیرا هم هنر وهم ممردرآمد خواهد بود.

-به حوادث تروریستی اخیراشاره کردند وبیان داشتند که استکبارجهانی ودنباله روهای آنها دربعدازپیروزی انقلاب اسلامی همچنان درصدد ضربه زدن به این نظام بودند که باعث شهیدکردن عده زیادی ازفرزندان خوب این مرزوبوم کردند اماحالامسئولین ما وهم مردم ماباید هوشیارباشند امادشمن باید بداند ملت ما ازاین تهدیدها وترقه بازی ها هراس ندارد ونمیترسد ایشان باتقدیرازسپاه پاسداران این نیروهای جان برکف که چگونه باهوشیاری توانستند سدراه این تروریستها ایستادند وباشهادت یکی ازاین عزیزان جان دیگران رانجات دهند .

-درپایان به رابطه عربستان وقطر وشیطنت های عربستان وترامپ اشاره کردند ایشان ترامپ رادرمنطقه باعث تشنج دانستند وجالب اینکه ترامپ ازامیرقطر دعوت بعمل آورده تانقشه دوشیدن اورا هم عملی کند.

 

 

 

کارارزشمند واحدخواهران نمازجمعه برگزاری مهدکودک برای مادران نمازگزار

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۳/۲۰
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری