دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33463242-011 با دفتر امام جمعه شهر فرح آباد تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه شهر فرح آباد: ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- خیابان گلستان جنب گلزار شهدا

طبقه بندی موضوعی

 

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 5 خرداد در مصلی فرح آباد به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی برگزار گردید.

خطبه اول:خطیب نمازجمعه رودپی ضمن دعوت همه نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، به فرارسیدن ماه مبارک رمضان این ضیافت الهی رابه همه نمازگزاران تبریک گفتند وبیان داشتند که ماه رمضان ، ماهیست که خدای متعال آنرابعنوان قوام تقواقرارداده ، یعنی دردین ماهمه چیز برای ما مهیااست .چیزی کمبود برای ما وجودندارد ازجهات مختلف ما می توانیم برای تقوایمان بهره بگیریم واستفاده بکنیم ازنظرچشم ، گوش ، زبان وازنظر اعضاء وجوارح فکروذکرمان همه چیزدراین ماه بسوی خداکشیده شده ، خدای متعال خطاب به مافرمودند: یاایهاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام ؛ای کسانی که ایمان آوردیدنمازبرشمانوشته شده وبرشماحتم شده وبرشمامقررشده ، همانطوریکه امت های گذشته روزه برشماحتم شده وامت های گذشته روزه انجام می دادند.

حجت الاسلام عابدی درادامه به بیانات امیرمؤمنان (ع) اشاره کردندو فرمودند: درآخرین جمعه ماه شعبان پیامبراکرم ماراجمع کردند دریک جایی ازمسجد وبرای ما خطبه خواندند ودراین خطبه اینچنین بیان فرمودندهمانامردم ،خدابه شمااقبال کرده ویعنی دستش رابازکرده ، آغوشش رابازکرده ومی فرماید بیایید من کلّ سفره ام رابرای شماپهن کردم ضیافت رنگینی رابرای شماقراردادم اقبال ازطرف ماه مبارک رمضان وخدای ماه مبارک رمضان واستقبال ازطرف ما ، ماچقدراستقبال می کنیم ، چقدربسوی ماه مبارک  رمضان می رویم ، همانطوریکه ماه مبارک رمضان آغوشش رابازکرده ماهم بسوی ماه مبارک رمضان قدمی برمی داریم خودراآماد ه کنیم وازخدابخواهیم  ،

درادامه رسول اکرم (ص) می فرمایداین ماهی که شهرالله هست باچندویژگی ، بالبرکه والرحمه والمغفره این ماه هم برکت هم رحمت وهم مغفره داردمادنبال برکتیم ، دنبال زیادی هستیم می خواهیم افزون بشود ماه مبارک رمضان همة کارهای انسان راافزون می کند همچنین رحمت الهی رادرپی داردومغفرت پروردگار راهم همراه دارد.

خطیب نماز جمعه درادامه گفتند نبی مکرّم اسلام می فرماید این ماهی که نزدخدابالاترین ماه است ، وایّامه افضل الایام روزهایش بهترین روزها ولیاله افضل اللیالی شبهایش بهترین شبها وساعاته افضل الساعات وساعات وهردقیقه وثانیه اش بهترین ساعات است ، همه دعوت شدیدبزرگ وکوچک زن ومرد حتّی غیرمسلم هم دعوت شده اند.

خطبه دوم :

خطیب نمازجمعه  ،درخطبه دوم به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اشاره کردند وگفتند قدراین ماه رابدانیدوانشاء الله دربرنامه هایی که به همین مناسبت درمساجد اجرامی شود ودعاهاونمازجماعت وبرنامه های قرآنی بهره لازم راببرید.

ازهمه عزیزان وهیئت های مساجدوحسینیه ها وتکایا وعزیزان شوراها ودهیاری ها، پایگاههای بسیج ازهمه تقاضانمودندحرمت ماه مبارک رمضان راداشته باشند یک وقت خدای نخواسته حرمت شکنی نباشد، ممکن است افرادی مسافرباشند وروزه آنها افطارباشد بهرحال ماآنهاراراکمک درروزه خواری درملأ عام نکنیم ودرسرسفره روزه خواری ننشانیم بایدحرمت ماه مبارک رمضان راحفظ کنیم .

درادامه به انتخاباتی که درهفته گذشته انجام شدپرداخت وگفتند که انتخابات بسیارپرشوربرگزارگردیدومردم مابه دعوت مقام معظم رهبری لبیک گفتند . بالای 73درصدمجموعاً ودربعضی ازشهرهای استان مازندران بیش از90درصدمردم حضورپیداکردند .

ایشان بیان داشتند مادوانتخابات راهمزمان برگزارکردیم ریاست جمهوری وشوراههای شهروروستاکه درریاست جمهوری جناب آقای دکترروحانی دوباره آراء مردم راجذب کردند بمدت 4سال دیگر جهت خدمت به نظام ومردم انتخاب شدند ایشان به همه منتخبین تبریک گفتند واز شوراههایی که دردوره قبل خدمت کردند والآن رأی نیاوردندقدردانی کردند .

ایشان باانتخاب رئیس جمهوربه بیانات مقام معظم رهبری پرداختند که فرمودند: به قشرمحروم جامعه برسیدوبه روستاهها وبه کشاورزان وکارگرها وبه آنهایی که کارندارند برسید ودرسطح جهانی عزت بیافرینید.حالاکه انتخابات تمام شد رقابتهاراتبدیل به رفاقت کنید ودرکنارهم درجهت سازندگی کشورتلاش کنید .حجت الاسلام عابدی ازتمام دست اندرکاران انتخابات اعم ازشورای نگهبان ، وزارت کشور، نیروی انتظامی ، سپاه وبسیج ، ارتش ، نیروهای امنیتی وسربازان گمنام وهمه وهمه توانستند یک انتخابات پرشور وباامنیت کامل برگزارکردند تقدیروتشکرکردند.

به اوضاع وخیم منطقه اشاره کردند وبه عالم جلیل القدرآیت الله شیخ عیسی قاسم که توسط دشمن به منزلش یورش بردند وباعث شهادت عده ای وبردن ایشان به جایی نامعلوم پرداختند وگفتند آنانیکه دم ازدموکراسی می زنند وترامپ راآوردند درمنطقه واوهم چراغ سبزنشان دادبه حکّام منطقه که شماهرکاری که می توانید بکنید درحالی که درکشورماانتخاباتی باچنین صلابتی وبادموکراسی کامل انجام شد ومردم کسی راکه خودشان خواستند آزادانه انتخاب کردنداما بدانند شما آیاسراغ داریددرطول تاریخ یک انتخابات درعربستان ویابحرین انجام گرفته باشد ؟ اماحالاترامپ می گوید اینها مانند گاوشیرده ای هستند که باید طلاونفت آنهارادوشید وبعدآنهاراذبح کرد .

درپایان به 130شهیدتازه تفحص شده که 20شهیدغواص دست بسته اشاره کردند وگفتند این عظمت ماست که بچه های این سرزمین تسلیم زروزورنشده اند دستشان رابستند اماهمچنان گویای لااله الاالله بودند وسرتسلیم فرودنیاوردند .به ارواح پاک شهدا وهمه رزمندگان جانباران  ، آزادگان درودفرستادند.

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۳/۰۶
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری