(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

بسمه تعالی

به گزارش روابط دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری نمازجمعه مورخه 22/2/96به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح ابادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت خودش وهمه نمازگزاران رابه تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،گفت خدای متعال برای اینکه ما انسانهابه درجه اعلای جایگاهمان برسیم بتوانیم خلیفه اللهی رادرروی زمین کاملاً اجرابکنیم مارادعوت به پذیرش اوامرونواهیش فرمودند این ترقّی وتعالی ماکه همان دست یافتن به واجبات الهی وعمل کردن به واجبات الهی وپرهیزکردن ازمنهیات ومحرمات الهی است این می شود تقوا .

حجت الاسلام عابدی فیروزجایی ، دراین خطبه به بحث مناسبت سالروزولادت باسعات منجی عالم بشریت حضرتبقیه الله الاعظم ارواحناله الفداست ایشان ضمن عرض تبریک بمناسبت نیمه شعبان بحضورآنحضرت وثانیاً آغازحکومت اسلامی اعم ازشیعه وسنی بلکه به همة موحدین وهمه کسانی که پیروادیان الهی هستند خصوصاً حضورمستضعفین درهمه عالم بویژه حضوربرادران وخواهران نمازگزارتبریک گفتند.درادامه گفتند خدای متعال وعده دادند ، وعدة خداوند تخلّف ناپذیراست که زمین پرازعدل وقسط بشود واگربراثرفسادانسانهاوبراثرطغیان انسانهاآنهایک زمانی این زمین تبدیل به جوروظلم شده مسلماًوعده الهی فراخواهدرسیدوحکومت الهی برپامی شودوآنهم بدست کسی که خدای متعال وعده اش راداد ،ونریدوان نمن علی الذین استضعفوفی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثین ، مااراده کردیم اراده مابراین است اراده خدایعنی تحقق می گیرد حتمی است حتمی التحقق است تخلف ناپذیراست .وعده الهی که حجتش برروی زمین که همیشه باشد ازبدوخلقت انسان تاانقراض این عالم حجت الهی برروی زمین مستقراست ، چه حجتی که مردم اورامی بینند ومی شناسندچون پیمبران وجانشینان پیمبر، چه حجتی که امروز درپس پرده غیبت است دربین مردم حضورداردامااورانمیبینیم ومااورانمی شناسیم این حجت الهی حتماًبایدبرروی زمین باشداگرنباشدزمین بتباهی کشیده می شود.

خطیب نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری درادامه گفت:مامعتقدیم که این حجت الهی درچنین روزی درسال255ه.ق درسامرا درخانه حجت حق حضرت امام حسن عسکری (ع) متولدشده و5 سال درزمان پدربزرگوارش باپدرزندگی کردوبعدازشهادت پدرجانشین آنحضرت شده وقریب به 70سال غیبت صغری آنحضرت بوده وبعداراده الهی براین تحقق گرفته که آنحضرت یک غیبت کبری راداشته باشدواین غیبت به اراده الهی بوده است.

ایشان برای ظهورآنحضرت به اعتکاف ظهوریه اشاره کردند وگفتند سه روزاعتکاف که درماه رجب داریم باید درماه شعبان هم داشته باشیم 13و14و15 شعبان یک مسئله بسیارزیبا وقشنگ خواهدبود.

خطبه دوم : به رویدادمهم تاریخ اسلام که امروزمصادف است بانیمه شعبان روزولادت باسعادت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحناله الفدابعنوان روزمستضعفین نام گذاری شده واین روزراتبریک وتهنیت عرض نمودند.وهمچنین این روزبعنوان روزسربازان گمنام امام عصر نام گذاری شده نام گذاری شده تبریک گفتند.

به سالروز شهادت قهرمانان مان ومدافعان حرم درخان طومان راپشت سر گذاشتیم یادوخاطره این شهدای گرانقدرراگرامی داشتند .

به حادثه ناگواروتلخ آزادشهر اشاره کردند وگفتند انفجاردراین معدن موجب ازدست رفتن جان تعدادی ازعزیزان شده تعدادی ازکارگران زحمتکش شده یاداین عزیزان راگرامیداشتند وبرایشان ازدرگاه خداوند علودرجات راخواستارشدند.

ایشان به انتخابات اشاره کردند وگفتند هفته آینده هفته سرنوشت سازاست برای انتخاب بایداصلح راانتخاب کنند ایشان به چندمعیاردرانتخاب اصلح اشاره کردند ازجمله پیروولایت فقیه باشد، استکبارستیز باشد، ساده زیست باشد ودردمردم رابفهمد، قوی وکارآمدباشد، خستگی ناپذیرودارای همت جهادی باشد، پایبندبه اقتصادمقاوتی باشد، نگاهش برای پیشرفت بیرون مرزها نباشدایشان شوراهها رایک پارلمان کوچک درمحلات وشهرهادانست وبرای انتخاب شوراهها گفت افرادی راانتخاب کنند که خدمتگذارمردم باشند جزخدمتگذاری هدفی نداشته باشند .

به23 اردیبهشت سالروزلغوکاپیتولاسیون اشاره کردند درادامه به سند آموزشی یونسکو وسند اشاره کردند وبه بیانات مقام معظم رهبری اشاره نمودند.

درپایان به همکاری اسرائیل بادولت سعودی درخصوص بمباران به یمن اشاره کردندکه 15الی 16 بارحمله هوایی وبمباران کردند .وهمچنین به کنفرانس اسلامی آمریکایی که باحضورترامپ درعربستان اشاره کردند.بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری نمازجمعه مورخه 22/2/96به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح ابادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت خودش وهمه نمازگزاران رابه تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،گفت خدای متعال برای اینکه ما انسانهابه درجه اعلای جایگاهمان برسیم بتوانیم خلیفه اللهی رادرروی زمین کاملاً اجرابکنیم مارادعوت به پذیرش اوامرونواهیش فرمودند این ترقّی وتعالی ماکه همان دست یافتن به واجبات الهی وعمل کردن به واجبات الهی وپرهیزکردن ازمنهیات ومحرمات الهی است این می شود تقوا .

حجت الاسلام عابدی فیروزجایی ، دراین خطبه به بحث مناسبت سالروزولادت باسعات منجی عالم بشریت حضرتبقیه الله الاعظم ارواحناله الفداست ایشان ضمن عرض تبریک بمناسبت نیمه شعبان بحضورآنحضرت وثانیاً آغازحکومت اسلامی اعم ازشیعه وسنی بلکه به همة موحدین وهمه کسانی که پیروادیان الهی هستند خصوصاً حضورمستضعفین درهمه عالم بویژه حضوربرادران وخواهران نمازگزارتبریک گفتند.درادامه گفتند خدای متعال وعده دادند ، وعدة خداوند تخلّف ناپذیراست که زمین پرازعدل وقسط بشود واگربراثرفسادانسانهاوبراثرطغیان انسانهاآنهایک زمانی این زمین تبدیل به جوروظلم شده مسلماًوعده الهی فراخواهدرسیدوحکومت الهی برپامی شودوآنهم بدست کسی که خدای متعال وعده اش راداد ،ونریدوان نمن علی الذین استضعفوفی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثین ، مااراده کردیم اراده مابراین است اراده خدایعنی تحقق می گیرد حتمی است حتمی التحقق است تخلف ناپذیراست .وعده الهی که حجتش برروی زمین که همیشه باشد ازبدوخلقت انسان تاانقراض این عالم حجت الهی برروی زمین مستقراست ، چه حجتی که مردم اورامی بینند ومی شناسندچون پیمبران وجانشینان پیمبر، چه حجتی که امروز درپس پرده غیبت است دربین مردم حضورداردامااورانمیبینیم ومااورانمی شناسیم این حجت الهی حتماًبایدبرروی زمین باشداگرنباشدزمین بتباهی کشیده می شود.

خطیب نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری درادامه گفت:مامعتقدیم که این حجت الهی درچنین روزی درسال255ه.ق درسامرا درخانه حجت حق حضرت امام حسن عسکری (ع) متولدشده و5 سال درزمان پدربزرگوارش باپدرزندگی کردوبعدازشهادت پدرجانشین آنحضرت شده وقریب به 70سال غیبت صغری آنحضرت بوده وبعداراده الهی براین تحقق گرفته که آنحضرت یک غیبت کبری راداشته باشدواین غیبت به اراده الهی بوده است.

ایشان برای ظهورآنحضرت به اعتکاف ظهوریه اشاره کردند وگفتند سه روزاعتکاف که درماه رجب داریم باید درماه شعبان هم داشته باشیم 13و14و15 شعبان یک مسئله بسیارزیبا وقشنگ خواهدبود.

خطبه دوم : به رویدادمهم تاریخ اسلام که امروزمصادف است بانیمه شعبان روزولادت باسعادت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحناله الفدابعنوان روزمستضعفین نام گذاری شده واین روزراتبریک وتهنیت عرض نمودند.وهمچنین این روزبعنوان روزسربازان گمنام امام عصر نام گذاری شده نام گذاری شده تبریک گفتند.

به سالروز شهادت قهرمانان مان ومدافعان حرم درخان طومان راپشت سر گذاشتیم یادوخاطره این شهدای گرانقدرراگرامی داشتند .

به حادثه ناگواروتلخ آزادشهر اشاره کردند وگفتند انفجاردراین معدن موجب ازدست رفتن جان تعدادی ازعزیزان شده تعدادی ازکارگران زحمتکش شده یاداین عزیزان راگرامیداشتند وبرایشان ازدرگاه خداوند علودرجات راخواستارشدند.

ایشان به انتخابات اشاره کردند وگفتند هفته آینده هفته سرنوشت سازاست برای انتخاب بایداصلح راانتخاب کنند ایشان به چندمعیاردرانتخاب اصلح اشاره کردند ازجمله پیروولایت فقیه باشد، استکبارستیز باشد، ساده زیست باشد ودردمردم رابفهمد، قوی وکارآمدباشد، خستگی ناپذیرودارای همت جهادی باشد، پایبندبه اقتصادمقاوتی باشد، نگاهش برای پیشرفت بیرون مرزها نباشدایشان شوراهها رایک پارلمان کوچک درمحلات وشهرهادانست وبرای انتخاب شوراهها گفت افرادی راانتخاب کنند که خدمتگذارمردم باشند جزخدمتگذاری هدفی نداشته باشند .

به23 اردیبهشت سالروزلغوکاپیتولاسیون اشاره کردند درادامه به سند آموزشی یونسکو وسند اشاره کردند وبه بیانات مقام معظم رهبری اشاره نمودند.

درپایان به همکاری اسرائیل بادولت سعودی درخصوص بمباران به یمن اشاره کردندکه 15الی 16 بارحمله هوایی وبمباران کردند .وهمچنین به کنفرانس اسلامی آمریکایی که باحضورترامپ درعربستان اشاره کردند.بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری نمازجمعه مورخه 22/2/96به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح ابادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت خودش وهمه نمازگزاران رابه تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،گفت خدای متعال برای اینکه ما انسانهابه درجه اعلای جایگاهمان برسیم بتوانیم خلیفه اللهی رادرروی زمین کاملاً اجرابکنیم مارادعوت به پذیرش اوامرونواهیش فرمودند این ترقّی وتعالی ماکه همان دست یافتن به واجبات الهی وعمل کردن به واجبات الهی وپرهیزکردن ازمنهیات ومحرمات الهی است این می شود تقوا .

حجت الاسلام عابدی فیروزجایی ، دراین خطبه به بحث مناسبت سالروزولادت باسعات منجی عالم بشریت حضرتبقیه الله الاعظم ارواحناله الفداست ایشان ضمن عرض تبریک بمناسبت نیمه شعبان بحضورآنحضرت وثانیاً آغازحکومت اسلامی اعم ازشیعه وسنی بلکه به همة موحدین وهمه کسانی که پیروادیان الهی هستند خصوصاً حضورمستضعفین درهمه عالم بویژه حضوربرادران وخواهران نمازگزارتبریک گفتند.درادامه گفتند خدای متعال وعده دادند ، وعدة خداوند تخلّف ناپذیراست که زمین پرازعدل وقسط بشود واگربراثرفسادانسانهاوبراثرطغیان انسانهاآنهایک زمانی این زمین تبدیل به جوروظلم شده مسلماًوعده الهی فراخواهدرسیدوحکومت الهی برپامی شودوآنهم بدست کسی که خدای متعال وعده اش راداد ،ونریدوان نمن علی الذین استضعفوفی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثین ، مااراده کردیم اراده مابراین است اراده خدایعنی تحقق می گیرد حتمی است حتمی التحقق است تخلف ناپذیراست .وعده الهی که حجتش برروی زمین که همیشه باشد ازبدوخلقت انسان تاانقراض این عالم حجت الهی برروی زمین مستقراست ، چه حجتی که مردم اورامی بینند ومی شناسندچون پیمبران وجانشینان پیمبر، چه حجتی که امروز درپس پرده غیبت است دربین مردم حضورداردامااورانمیبینیم ومااورانمی شناسیم این حجت الهی حتماًبایدبرروی زمین باشداگرنباشدزمین بتباهی کشیده می شود.

خطیب نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری درادامه گفت:مامعتقدیم که این حجت الهی درچنین روزی درسال255ه.ق درسامرا درخانه حجت حق حضرت امام حسن عسکری (ع) متولدشده و5 سال درزمان پدربزرگوارش باپدرزندگی کردوبعدازشهادت پدرجانشین آنحضرت شده وقریب به 70سال غیبت صغری آنحضرت بوده وبعداراده الهی براین تحقق گرفته که آنحضرت یک غیبت کبری راداشته باشدواین غیبت به اراده الهی بوده است.

ایشان برای ظهورآنحضرت به اعتکاف ظهوریه اشاره کردند وگفتند سه روزاعتکاف که درماه رجب داریم باید درماه شعبان هم داشته باشیم 13و14و15 شعبان یک مسئله بسیارزیبا وقشنگ خواهدبود.

خطبه دوم : به رویدادمهم تاریخ اسلام که امروزمصادف است بانیمه شعبان روزولادت باسعادت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحناله الفدابعنوان روزمستضعفین نام گذاری شده واین روزراتبریک وتهنیت عرض نمودند.وهمچنین این روزبعنوان روزسربازان گمنام امام عصر نام گذاری شده نام گذاری شده تبریک گفتند.

به سالروز شهادت قهرمانان مان ومدافعان حرم درخان طومان راپشت سر گذاشتیم یادوخاطره این شهدای گرانقدرراگرامی داشتند .

به حادثه ناگواروتلخ آزادشهر اشاره کردند وگفتند انفجاردراین معدن موجب ازدست رفتن جان تعدادی ازعزیزان شده تعدادی ازکارگران زحمتکش شده یاداین عزیزان راگرامیداشتند وبرایشان ازدرگاه خداوند علودرجات راخواستارشدند.

ایشان به انتخابات اشاره کردند وگفتند هفته آینده هفته سرنوشت سازاست برای انتخاب بایداصلح راانتخاب کنند ایشان به چندمعیاردرانتخاب اصلح اشاره کردند ازجمله پیروولایت فقیه باشد، استکبارستیز باشد، ساده زیست باشد ودردمردم رابفهمد، قوی وکارآمدباشد، خستگی ناپذیرودارای همت جهادی باشد، پایبندبه اقتصادمقاوتی باشد، نگاهش برای پیشرفت بیرون مرزها نباشدایشان شوراهها رایک پارلمان کوچک درمحلات وشهرهادانست وبرای انتخاب شوراهها گفت افرادی راانتخاب کنند که خدمتگذارمردم باشند جزخدمتگذاری هدفی نداشته باشند .

به23 اردیبهشت سالروزلغوکاپیتولاسیون اشاره کردند درادامه به سند آموزشی یونسکو وسند اشاره کردند وبه بیانات مقام معظم رهبری اشاره نمودند.

درپایان به همکاری اسرائیل بادولت سعودی درخصوص بمباران به یمن اشاره کردندکه 15الی 16 بارحمله هوایی وبمباران کردند .وهمچنین به کنفرانس اسلامی آمریکایی که باحضورترامپ درعربستان اشاره کردند.

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۲/۲۵
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری