(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهر فرح آباد ساری

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۴
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفترامام جمعه فرح آباد ساری

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۵:۴۴
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهر فرح آباد ساری

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۷ ، ۲۳:۰۹
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهر فرح آبادساری 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۷ ، ۲۳:۰۸
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه فرح آباد ساری

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۷ ، ۲۲:۵۶
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفترامام جمعه شهر فرح آباد ساری

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۷ ، ۲۲:۱۱
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه فرح آباد 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۷ ، ۲۰:۲۱
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه فرح آباد ساری 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۷ ، ۱۹:۵۰
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی (فرح آباد)

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۷ ، ۱۹:۴۰
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه فرح آباد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۷ ، ۱۹:۳۲
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه فرح آباد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۷ ، ۱۹:۰۱
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات دفتر امام جمعه شهر فرح آباد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۳:۰۰
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات دفتر امام جمعه شهر فرح آباد 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۲:۵۶
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

نماز جمعه هشتم تیرماه 97 شهر فرح آباد به روایت تصویر

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۲:۴۰
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری

به گزارش روابط عمومی و تبلیغات دفترامام جمعه رودپی (شهر فرح آباد)

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۲:۳۴
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری